2.3
(3)

Loading

Matteüs 7:13-14 NBG51

Gaat in door de enge poort, want wijd is [de poort] en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.

De tekst in Matteüs 7:13-14 brengt ons opnieuw in herinnering om gefocust te blijven, om voor Jezus te gaan en om de Heilige Geest in ons niet te bedroeven. Het Evangelie wordt onbewust op een manier gebracht dat hoorders hiervan, juist weerhouden worden om voor Jezus te gaan. Dit, omdat zij de vele door hun opgelegde beperkingen niet kunnen naleven.

Wordt het niet tijd om de Heilige Geest te vragen om ons hierin te begeleiden en Hem te vertrouwen? Uiteindelijk is Hij het die de wereld zal overtuigen van zonden (Johannes 16:8). Jezus adviseert ons juist om de enge poort en de smalle weg in te gaan omdat die ten leven leidt.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

De brede weg (ook wel de weg zonder beperkingen genoemd) waar bandeloosheid en onreinheid heerst, zal voorzeker leiden tot het verderf. In Galaten 5:19 geeft de apostel Paulus een lijst die ons inzicht geeft wat die brede weg inhoudt en wat hiermee wordt bedoeld.

Hij stuurt hiermee een sterk signaal en waarschuwt ons in Galaten 5:21, dat wie dergelijke dingen bedrijven het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. Velen beseffen niet dat het leven hier op aarde tijdelijk en slechts een adem is. Zou u kiezen voor genot en een losbandig leven boven een leven met Jezus? Het leven in losbandigheid zal namelijk leiden tot de eeuwige dood… de tweede dood, die brand van vuur en zwavel (Openbaring 21:8)

Wordt het niet tijd om de Heilige Geest te vragen om ons hierin te begeleiden en Hem te vertrouwen?

Wij hebben als gelovigen een immense taak om de mensen om ons heen te gedenken in onze gebeden en hen het zuivere Evangelie te verkondigen. Onze familie, broers, zussen, vrienden en eenieder die de Heer op ons hart legt. Niemand mag verloren gaan, nee niemand! Help ons en bidt daarom dagelijks met ons mee…

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Volhard in geloof

Volhard in geloof

Een ander deel viel in goede aarde, en toen dat opgekomen was, bracht het honderdvoudige vrucht voort. Dit zeggende, riep Hij: Wie oren heeft om te horen, die hore.We kennen allemaal de gelijkenis van de zaaier die ons inzicht geeft in soorten mensen vandaag de dag....

read more
Verwacht van Jezus

Verwacht van Jezus

Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens. In het boek...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 2.3 / 5. Vote count: 3

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.