1 Timoteüs 4:12 NBG51

Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid.

Het wordt tijd dat wij ons ogen richten op de Heer. Vaak genoeg verzaken wij onze verantwoordelijkheden en onderstrepen juist het onmogelijke. Wist u dat u hiermee de duivel de ruimte geeft en Gods leiding en zegen zo mist? Wij kennen het verhaal van Mozes toen God hem aanwees om Israël te redden. Hij begon te kijken naar zijn tekortkomingen, en onderstreepte dat waarin hij niet goed was en legde die voor aan de Heer.

We lezen in Exodus 4:10 hoe Mozes de Heer erop wees dat hij geen spreker is. Hij zegt dat zo mooi: noch sinds gisteren, noch sinds eergisteren, noch sinds de Heer tot hem gesproken heeft, want hij is zwaar van mond en zwaar van tong.

Wanneer God u uitgekozen heeft om Zijn naam te verheerlijken, dan zal Hij u ook bekwaam maken.

Gods reactie moet ons diep aan het nadenken brengen. Hij zegt in Exodus 4:11 Wie heeft de mens een mond gegeven, wie maakt stom of doof, ziende of blind; ben Ik het niet, de Here?

Deze woorden inspireren en geven alleen maar hoop. Wanneer God u uitgekozen heeft om Zijn naam te verheerlijken, dan zal Hij u ook bekwaam maken. Hij zal u voorbereiden en u de nodige handvaten geven om het werk te doen. Indien u twijfelt, bestraf dan elke twijfel geest en verwacht alleen van de Heer.

Schat u zelf om die reden dus niet gering, maar wees een voorbeeld voor andere gelovigen in uw spreken, uw doen en laten, in hoe u lief heeft en in hoe u gehoorzaam bent aan God. (1 Tim 4:12)

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Vergeef zeventig maal zeven

Vergeef zeventig maal zeven

En zijn meester werd toornig en gaf hem in handen van de folteraars, totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald hebben.In Matteüs 18:21 vraagt Petrus aan Jezus hoe vaak vergeving geschonken moet worden. Jezus zei iets bijzonders. Wij horen elkaar 70 maal 7 keren...

read more
Wees uw ouders gehoorzaam

Wees uw ouders gehoorzaam

Kinderen, weest uw ouders gehoorzaam [in de Here], want dat is recht. Eer uw vader en uw moeder – dit is immers het eerste gebod, met een belofte – opdat het u welga en gij lang leeft op aarde.De Bijbel is in Efeziërs 6:1-3 hier heel duidelijk over. Kinderen die hun...

read more
Houdt vol tot het einde

Houdt vol tot het einde

Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij,In 2 Kronieken 20:31-37 lezen we in grote lijnen over het leven van Koning Josafat en hoe de Heer zijn leven zegende. Koning...

read more