2.3
(3)

Loading

Filippenzen 1:6 NBG51

Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.

De tekst in Filippenzen 1:6 geeft ons hoop om niet op te houden met bidden. We hebben allemaal een dierbare die we graag zien veranderen. Een dierbare die Christus misschien niet toegewijd genoeg dient. Een dierbare die de weg kwijt is geraakt wegens omstandigheden. Geliefden, weet dat de Heer hen op het oog heeft door uw dagelijkse gebeden.

Als het zaad al geplant is moet u bidden dat dit dagelijks door Gods Heilige Geest wordt begoten, en dat dit zaad mag uitgroeien tot een boom die veel vrucht zal dragen.

Geliefden, uw prioriteit is niet hetzelfde als die van uw dierbare.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Het valt wel op, dat wij vaak genoeg het verlangen hebben dat de ander moet zijn precies zoals u dat wenst. Als vader willen we graag dat onze kinderen Jezus ernstig dienen. Als broer wilt u al te graag dat uw oudere zus Christus aanneemt. U heeft een verslaafde broer en u hebt een diep verlangen om hem te sturen naar een afkick centrum voor beterschap.

Geliefden, uw prioriteit is niet hetzelfde als die van uw dierbare. Uw broer, uw tante, uw oom of misschien zelfs uw ouders hebben allen hun eigen wil en denkwijze. U kent de Bijbeltekst vast wel in 1 Korinthiërs 3:6 waar Paulus ons eraan herinnert geplant te hebben, vervolgens heeft Apollos begoten, maar het is God die de wasdom geeft. Wij moeten bidden dat wanneer de Heer spreekt zij Zijn stem horen en gehoorzamen en vooral hun hart hiervoor niet verharden (Hebreeën 3:15).

Wordt dus niet moedeloos maar blijf bidden, blijf planten, blijf begieten en vergeet niet om God alvast te danken dat Hij zal ingrijpen op een moment dat wij het niet verwachten. Soms willen we dat God ingrijpt op uw bestemde tijd. Geloof me, de Heer spreekt tot het hart van de persoon en de persoon in kwestie zal moeten besluiten om die deur open te maken. Als de Heer al begonnen is te werken in het leven van de persoon door uw smeekbeden, dan zal Hij dit ten einde toe voortzetten! Geef dus nooit op, maar blijf uw dierbaren gedenken. Want Hij die belooft heeft, is getrouw! (Hebreeën 10:23)

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Volhard in geloof

Volhard in geloof

Een ander deel viel in goede aarde, en toen dat opgekomen was, bracht het honderdvoudige vrucht voort. Dit zeggende, riep Hij: Wie oren heeft om te horen, die hore.We kennen allemaal de gelijkenis van de zaaier die ons inzicht geeft in soorten mensen vandaag de dag....

read more
Verwacht van Jezus

Verwacht van Jezus

Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens. In het boek...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 2.3 / 5. Vote count: 3

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.