3.7
(3)

Loading

Efeziers 2:10 NBG51

Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Bent u ervan bewust dat zij die Christus aangenomen hebben vernieuwd zijn in hun geest? (Kolossenzen 3:10) Geliefden, u heeft de Heilige Geest ontvangen toen u het zondaarsgebed deed en Hij wil u graag helpen om de wil van de Vader te begrijpen.

Een belangrijk en noodzakelijk ingrediënt om dieper te gaan met de Heer, is de wil en een diep verlangen om Hem beter te leren kennen.

Vaker horen we christenen zeggen dat zij niet kunnen bidden. Bovendien zijn er christenen die jaren bekeerd zijn, maar toch niet beseffen wie zij zijn in Christus. Ze weten niet eens dat zij de Heilige Geest hebben ontvangen en zijn er niet van op de hoogte dat Hij die in hen is, meerder en sterker is dan die in de wereld is (1 Johannes 4:4).

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Waaraan zou dit kunnen liggen? Worden zij niet goed begeleid? Is het onderwijs dat zij ontvangen niet goed genoeg of is de honger die zij hebben bij lange na niet voldoende? Er zijn heel veel factoren die een rol kunnen spelen. In Openbaring 3:1 zegt de Heer over de gemeente in Sardes dat zij de Naam wel hebben en uiteraard leven, maar in feite dood zijn. De gemeente wordt verder vermaand om wakker te zijn en elkaar te versterken.

In ons dagelijks leven is dat niet anders.

Velen zijn tot bekering gekomen en hebben Jezus aangenomen, maar hebben geen enkele honger om dichter bij Hem te komen. Ze zijn noch koud noch heet (Openbaring 3:15). Een belangrijk en noodzakelijk ingrediënt om dieper te gaan met de Heer, is de wil en een diep verlangen om Hem beter te leren kennen. In ons dagelijks leven is dat niet anders. We kunnen vrienden zijn, maar als er geen verlangen is om meer over de ander te weten dan zal die relatie oppervlakkig blijven.

Laten we ons hart open stellen want wij zijn, door de Heilige Geest in ons, Zijn maaksel om het goede te doen (Efeziërs 2:10). Ja geliefden, de Heer heeft het goede van tevoren voor ons bereid om daarin te wandelen! Laat daarom zo uw licht schijnen (Matteüs 5:16) door overal waar we gaan, een getuige te zijn. Stel u vandaag nog open en vraag Gods Heilige Geest om u te onderwijzen (Johannes 14:26).

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Volhard in geloof

Volhard in geloof

Een ander deel viel in goede aarde, en toen dat opgekomen was, bracht het honderdvoudige vrucht voort. Dit zeggende, riep Hij: Wie oren heeft om te horen, die hore.We kennen allemaal de gelijkenis van de zaaier die ons inzicht geeft in soorten mensen vandaag de dag....

read more
Verwacht van Jezus

Verwacht van Jezus

Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens. In het boek...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.7 / 5. Vote count: 3

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.