4
(4)

Loading

Psalmen 33:13-15

De Here schouwt uit de hemel, Hij slaat alle mensenkinderen gade; uit zijn woonplaats ziet Hij naar alle bewoners der aarde, Hij, die hun aller harten vormt, die al hun werken doorgrondt.

Soms heeft u momenten waar u denkt dat God niet hoort. U bidt tot een hemel als van koper en u vraagt en ziet maar geen doorbraak. U gaat bij uzelf te rade: is er wel een God? Geliefden, zonde blokkeert Gods hand! Wees ervan bewust dat de Heer niet kan ingrijpen indien we onze ongerechtigheden niet nalaten.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Niet dat Hij niet wil maar omdat Hij soeverein is. We lezen in Jesaja 59:1-2 dat door onze ongerechtigheden een scheiding ontstaat met de Heer en dat Zijn aangezicht verborgen wordt door zonden. Daarom hoort Hij ons hulpgeroep niet!

Weet dat Hij God is, dat Hij vanuit Zijn troon gade slaat op alle mensenkinderen en dat Hij zal horen wanneer u tot Hem roept!

Maar indien wij onze overtredingen belijden en nalaten, dan zullen wij ontferming vinden (Spreuken 28:13). De Heer zal u, zoals Hij dat belooft heeft, gade slaan wanneer u tot Hem roept. Hij ziet immers alle bewoners op aarde! Hij is de Doorgronder des harten (Psalmen 33:13-15). Het is daarom van belang dat we berouw hebben en inzien dat we de Heer bedroeven met onze zelfzuchtige keuzes.

Weet dat Hij God is, dat Hij vanuit Zijn troon gade slaat op alle mensenkinderen en dat Hij zal horen wanneer u tot Hem roept! Geef dus nooit op, maar bidt dat elke scheidingsmuur van hoogmoed en trots neergehaald wordt.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Geef uw nood aan Jezus

Geef uw nood aan Jezus

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.De Bijbel leert ons in 1 Petrus 5:8 om nuchter en waakzaam te zijn, omdat de tegenpartij, de duivel, rond gaat als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden! Ik denk dat velen van ons bekend zijn met...

read more
U bent meer dan overwinnaar

U bent meer dan overwinnaar

Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd."Wat niet weet, wat niet deert" zegt men, maar wanneer u het weet dan zal het u tot heel veel zegen zijn. Het is belangrijk om te weten dat de duivel een verslagen vijand...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 4 / 5. Vote count: 4

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.