2.5
(6)

Loading

Psalmen 84:11 NBG51

Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend (elders); ik wil liever staan aan de drempel van het huis mijns Gods dan verblijven in de tenten der goddeloosheid.

De tekst in Psalmen 84:11 brengt ons dicht bij het hart en het verlangen van Koning David. Hij heeft veel teleurstelling en pijn gekend en werd systematisch achtervolgd met als voornaamste doel hem te vermoorden. We weten ook hoe hij steeds op de vlucht moest slaan voor Koning Saul. Zou u in zijn schoenen willen staan?

Zoek het goede geliefden, en niet het kwade zodat God met u kan zijn (Amos 5:14) en laten we net zoals David een diep verlangen hebben om dicht bij de Heer te zijn.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Hoewel hij de gelegenheid had om Saul uit te schakelen deed hij dat uit vrees voor God niet. Heeft u zich nooit afgevraagd wat dit zou betekenen voor zijn toekomst als hij ervoor koos, om Saul in zijn slaap te doden? God heeft ook met ons een plan. Als we gehoorzaam en steeds afhankelijk van Hem zijn, dan zal Zijn zegen overvloedig over ons komen. Dat is precies de reden waarom Koning David geliefd is bij God. Hij bad en beleed uit het diepst van zijn hart hoe afhankelijk hij van God was.

Daarom onderstreept Koning David dat hij liever in Gods nabijheid is aan de drempel van Gods huis (Psalmen 84:11). Daar waar vrede, zegen, rust, liefde en vergeving is. Wij kunnen hieruit heel veel leren. Spreuken 27:17 zegt: Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander. We moeten ons daarom omringen met zoveel mogelijk mensen die u enkel kunnen inspireren om te groeien en dichter bij de Heer te komen.

Zoek het goede geliefden, en niet het kwade zodat God met u kan zijn (Amos 5:14) en laten we net zoals David een diep verlangen hebben om dicht bij de Heer te zijn. Ja, aan de drempel van Gods huis. Amen!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Volhard in geloof

Volhard in geloof

Een ander deel viel in goede aarde, en toen dat opgekomen was, bracht het honderdvoudige vrucht voort. Dit zeggende, riep Hij: Wie oren heeft om te horen, die hore.We kennen allemaal de gelijkenis van de zaaier die ons inzicht geeft in soorten mensen vandaag de dag....

read more
Verwacht van Jezus

Verwacht van Jezus

Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens. In het boek...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 2.5 / 5. Vote count: 6

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.