3.2
(5)

Loading

Lucas 8:8 NBG51

Een ander deel viel in goede aarde, en toen dat opgekomen was, bracht het honderdvoudige vrucht voort. Dit zeggende, riep Hij: Wie oren heeft om te horen, die hore.

We kennen allemaal de gelijkenis van de zaaier die ons inzicht geeft in soorten mensen vandaag de dag. We zijn als mens uniek geschapen en verschillen elk van karakter. Zalig zijn natuurlijk degenen die het woord van God horen en ermee gezegend worden.

In Lucas 8:15 lezen wij dat het zaad dat in goede aarde is gevallen vergeleken wordt met gelovigen die het woord met een goed en vroom hart hebben gehoord, het vasthouden en vervolgens vrucht dragen in volharding.

Het heeft volgens deze tekst dus te maken met hoe er naar het woord wordt geluisterd. Hier wordt onderstreept dat het om gelovigen gaat die met een goed en vroom hart het woord horen en ervoor kiezen om het vast te houden.

Door dit te doen zullen zij vrucht dragen omdat zij in geloof volharden en omdat zij in geloof belijden en op de belofte die zij hebben ontvangen staan. Geliefden, laat de duivel het woord van God niet van u afpakken, want hierdoor loopt u zoveel zegen mis.

Zalig zijn natuurlijk degenen die het woord van God horen en ermee gezegend worden.

Zijn plan is om ons ver te houden van de waarheid uit Gods woord. Biedt daarom weerstand wanneer hij met zijn leugens op u afkomt, dan zal hij gegarandeerd van u vlieden (Jacobus 4:7)

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Verwacht van Jezus

Verwacht van Jezus

Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens. In het boek...

read more
Bij U ben ik veilig

Bij U ben ik veilig

Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend (elders); ik wil liever staan aan de drempel van het huis mijns Gods dan verblijven in de tenten der goddeloosheid.De tekst in Psalmen 84:11 brengt ons dicht bij het hart en het verlangen van Koning David. Hij heeft...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.2 / 5. Vote count: 5

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.