0
(0)

 5 total views,  1 views today

Efeziers 5:1-2 NBG51

Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.

Wij hebben allemaal iemand naar wie wij opkijken. Soms vergeten we zelf en doen (of we proberen) als de persoon waar wij naar opkijken. Tevens valt het op, dat het vaak genoeg niet onze stem is die spreekt maar we hebben het tijdens een van onze gesprekken gepikt en spreken de ander gewoon na.

Herkent u dit niet? Toevallig sprak u met iemand die een bepaalde gedachte ventileerde, zijn ideeën misschien op tafel legde en heel duidelijk aanwees hoe iets specifieks aangepakt moet worden. De volgende dag voert u een gesprek en u hoort precies dezelfde gedachtegang, dezelfde oplossing en haast dezelfde bewoordingen van een ander persoon. Het eerste waaraan u denkt, is: van waar dat inzicht? Het enige wat u kan concluderen is, dat deze persoon de ander napraat!

Wij horen navolgers te zijn van God dus laten wij daarom wandelen in Zijn liefde zoals Jezus dat deed.

Weet u geliefden, laten wij liever de woorden van God napraten. Laten we Zijn woorden continu op onze lippen dragen en zoveel als wij kunnen de mensen vertellen hoe God denkt over situaties. Wij horen navolgers te zijn van God dus laten wij daarom wandelen in Zijn liefde zoals Jezus dat deed. Laat uw wandel een welriekend reukoffer zijn voor Hem. Volg liever Jezus naar de hemel!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Vergeef zeventig maal zeven

Vergeef zeventig maal zeven

En zijn meester werd toornig en gaf hem in handen van de folteraars, totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald hebben.In Matteüs 18:21 vraagt Petrus aan Jezus hoe vaak vergeving geschonken moet worden. Jezus zei iets bijzonders. Wij horen elkaar 70 maal 7 keren...

read more
Wees uw ouders gehoorzaam

Wees uw ouders gehoorzaam

Kinderen, weest uw ouders gehoorzaam [in de Here], want dat is recht. Eer uw vader en uw moeder – dit is immers het eerste gebod, met een belofte – opdat het u welga en gij lang leeft op aarde.De Bijbel is in Efeziërs 6:1-3 hier heel duidelijk over. Kinderen die hun...

read more
Houdt vol tot het einde

Houdt vol tot het einde

Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij,In 2 Kronieken 20:31-37 lezen we in grote lijnen over het leven van Koning Josafat en hoe de Heer zijn leven zegende. Koning...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.