0
(0)

 5 total views,  2 views today

1 Johannes 5:1 NBG51

Eenieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren, en ieder, die Hem liefheeft, die deed geboren worden, heeft ook degene lief, die uit Hem geboren is.

Ware christenen worden gekenmerkt door liefde die heerst onder elkander. We moeten dus niet alleen God liefhebben, maar wij horen ook onze medemens lief te hebben. Hoeveel bewogenheid heeft u om uw naaste te helpen, te ondersteunen, te kleden, simpelweg omdat uw liefde naar de mensheid enorm gegroeid is?

Wat voor zin heeft het om zich zo gelovig voor te doen, maar u haat uw broeder of uw zuster, of erger nog: uw voorganger! U praat slecht van de ander en heb continu kritiek op uw medegelovige… Weet u wat Gods Woord ons hierover onderwijst?

In 1 Johannes 5:1 lezen we Eenieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren, en ieder, die Hem liefheeft, die deed geboren worden, heeft ook degene lief, die uit Hem geboren is.

Wanneer Jezus u aangeraakt heeft, zal niemand u zeggen om naar de kerk te komen. Geen mens zal u vertellen om de Bijbel te lezen en niemand zal u onderdrukken om te bidden! Niemand zal u vertellen om van elkaar te houden! Liefde onder elkaar is één van de meest essentiële kenmerken van ware christenen, omdat de Heilige Geest in hen woont en hen leert lief te hebben. Het vereist wel dagelijks gebed, het lezen in Gods woord en het gehoorzamen van al Zijn instructies.

We lezen verder in 1 Johannes 3:10 Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar: eenieder, die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft.

In 1 Johannes 3:14-15 lezen we verder: Wie niet liefheeft, blijft in de dood. Eenieder die zijn broeder haat, is een mensenmoorder en gij weet, dat geen mensenmoorder eeuwig leven blijvend in zich heeft.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Vergeef zeventig maal zeven

Vergeef zeventig maal zeven

En zijn meester werd toornig en gaf hem in handen van de folteraars, totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald hebben.In Matteüs 18:21 vraagt Petrus aan Jezus hoe vaak vergeving geschonken moet worden. Jezus zei iets bijzonders. Wij horen elkaar 70 maal 7 keren...

read more
Wees uw ouders gehoorzaam

Wees uw ouders gehoorzaam

Kinderen, weest uw ouders gehoorzaam [in de Here], want dat is recht. Eer uw vader en uw moeder – dit is immers het eerste gebod, met een belofte – opdat het u welga en gij lang leeft op aarde.De Bijbel is in Efeziërs 6:1-3 hier heel duidelijk over. Kinderen die hun...

read more
Houdt vol tot het einde

Houdt vol tot het einde

Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij,In 2 Kronieken 20:31-37 lezen we in grote lijnen over het leven van Koning Josafat en hoe de Heer zijn leven zegende. Koning...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.