2.3
(4)

Loading

Matteüs 6:24 NBG51

Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon.

Ik heb ooit eens een programma op Shalom gevolgd (april, 2016) waar de volgende stelling op tafel werd gelegd namelijk: “Moeten Christenen bij het geven van tienden hun naam erbij vermelden?” In die tijd schreef ik hierover een artikel dus vond ik het nodig om deze informatie hier te plaatsen zodat gelovigen ook hieruit mogen leren.

Ik ben van mening dat er vele christenen zijn die hier geen raad mee weten. De geestelijke leider te gast was heel voorzichtig bij de beantwoording van deze vraag en accentueerde dat geven zonder liefde en zonder bereidwilligheid niet de wens van de Heilige Geest is. Het is dus nooit de wil van de Vader om onder druk of dwang tienden af te dragen. Hij duidde verder ook (voorzichtig) aan dat hij ‘overvallen‘ was met die stelling, maar kan zich geen passage uit het Woord van God (lees: de Bijbel) herinneren die dit specifiek bespreekt.

Het heeft namelijk geen zin om te geven als het niet vrijwillig gebeurt. Toch? In Mattheus 6:2 staat immers: “Wanneer gij aalmoezen geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars dat doen in de synagogen en op de straten, om door mensen geroemd te worden. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon reeds“. Gelovigen die verplicht worden om hun naam op de enveloppe te zetten bij het geven van tienden worden zo psychologisch onder druk gezet, want wanneer het verplicht is zal hun gave niet (altijd) zuiver zijn.

Zij die veel verdienen zullen met trots een hoog bedrag zetten, en zij die weinig verdienen zullen (mogelijk gedwongen) meer dan normaal zetten omwille van mensenogen. Raar maar waar! Bepaalden zijn zelfs zo creatief en vereisen dat ‘tiendegevers’ hun naam met het gegeven bedrag in een schrift opschrijven.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties

Op deze manier zullen de tiendegevers (onder druk) ‘vals’ spelen want “men moet weten dat ik veel verdien” of “ik schaam mij om weinig te geven anders weet men hoe karig mijn loon is“.

Als u als gelovige dit meemaak, begin allereerst God om wijsheid te vragen en leg het (met liefde) voor aan uw voorganger waarom het gewenst is en wat de Bijbelse gronden hiervoor zijn. Zelf was ik een paar keren slachtoffer van oplichters geweest en dit heeft me heel erg alert gemaakt. Vanaf een afstand kan ik ‘intelligente psychologische mensen-misleiders’ (Lees: Mamoniers) herkennen. Om die reden heeft dit programma mij geïnspireerd om dit artikel te schrijven!

Gelovigen die verplicht worden om hun naam op de enveloppe te zetten bij het geven van tienden worden zo psychologisch onder druk gezet, want wanneer het verplicht is zal hun gave niet (altijd) zuiver zijn.

God dienen is een keuze, naar de kerk gaan is een keuze, goed doen en niet omkijken naar de omstandigheden is een keuze, werken en uw best doen is een keuze… Alles wat u hier op aarde doet, is een keuze. Ook geven is een keuze. Het Woord leert ons bovendien dat als u geeft uw linker hand niet hoeft te weten wat uw rechter hand doet (Mat 6:3).

Velen geven en de hele wereld moet weten dat ze gegeven hebben, de hele wereld moet weten hoeveel ze wel helpen, de voorganger moet weten dat er zoveel aan tienden is gegeven… Als dat het geval is: dan heeft u uw loon al! Wat voor zin heeft het om te geven en de hele wereld weet het? God inspireert ons om in het verborgene te bidden, te vasten en zeker ook te geven! Geef met een blijmoedig hart en laat het niet zijn, omdat u zich onder druk voelt.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Geef nooit op

Geef nooit op

Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.In Matteüs 11:2-15 lezen we het verhaal van Johannes de doper die in de gevangenis werd geworpen waar hij over de grote werken van...

read more
Wijsheid maakt zalig

Wijsheid maakt zalig

Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt;Het ontvangen van het woord van de Heer en in het bijzonder het vinden van de wijsheid des Heren, zal u als mens alleen tot zegen zijn. De Bijbel leert ons in Spreuken 3:13 dat de mens die...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 2.3 / 5. Vote count: 4

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.