3
(2)

Loading

Hebreeën 10:23-24 NBG51

Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.

Vaak genoeg laten wij ons (eerst) leiden door onze waarneming en dan door de Heilige Geest. We kijken, geven de persoon een plek in onze gedachten en vellen vervolgens een oordeel! Deze manier van doen kan u in tijd te schande zetten mocht het blijken dat uw vooroordelen onjuist waren. Wat het nog erg beschamend maakt, is het feit dat (onbewust en zonder nadenken) acties volgen op basis van deze vermoedens. Hoe eerlijk en rechtvaardig is dat?

Jakobus onderstreept dat er geen aanziens des persoon mag zijn en illustreert dat met een heel praktisch voorbeeld. Twee personen met elk hun eigen manier van kleden krijgen onbewust een plek toegewezen. Dit voorbeeld is heel erg hedendaags omdat velen zich onbewust hieraan schuldig maken.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties

Men wordt onheus behandelt simpel, omdat hun kleding niet representatief genoeg is. Natuurlijk is het van belang om netjes en keurig gekleed te zijn. Echter leert de realiteit ons dat het gros acties onderneemt op basis van hoe men zich kleed. “Is dat verkeerd?” hoor ik velen met zichzelf onderhandelen… Jakobus noemt dit gedrag ‘het optreden als rechters’ (Jakobus 2:4) en classificeert dit als ‘het zich laten leiden’ door verkeerde overwegingen. Wij horen elkaar goed te behandelen ongeacht de omstandigheden, omdat dit de liefde van boven is! Voor de wereld is het misschien dwaas, maar geloof mij: door dit te doen gehoorzamen wij de Heer.

Trouwens, niet alles wat blinkt, is goud want wanneer wij tot erkentenis komen, dan zullen we streven om in die liefde te groeien.

Hij roept ons in Matteüs 22:38 immers op om elkaar lief te hebben. Petrus onderstreept dit eveneens en verklaart deze manier van leven in 1 Petrus 4:8 ook nader. Wij moeten bestendige liefde tegenover elkander hebben, omdat de liefde tal van zonden bedekt. Wanneer onze liefde naar elkaar toe bestendig is, zullen wij verder kijken dan kleding. Trouwens, niet alles wat blinkt is goud, want wanneer wij tot erkentenis komen dan zullen we streven om in die liefde te groeien. Wij horen als kinderen van de Allerhoogste gedreven te worden door liefde uit God (1 Korinthiërs 13) en elkaar te behandelen zonder aanzien.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Geef nooit op

Geef nooit op

Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar.In Matteüs 11:2-15 lezen we het verhaal van Johannes de doper die in de gevangenis werd geworpen waar hij over de grote werken van...

read more
Wijsheid maakt zalig

Wijsheid maakt zalig

Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt;Het ontvangen van het woord van de Heer en in het bijzonder het vinden van de wijsheid des Heren, zal u als mens alleen tot zegen zijn. De Bijbel leert ons in Spreuken 3:13 dat de mens die...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3 / 5. Vote count: 2

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.