3
(2)

Loading

Filippenzen 2:5-6 NBG51

Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht,

In Matteüs 20:17-20 lezen wij dat Jezus de 12 discipelen gedetailleerd begon voor te bereiden wat er in de komende periode zou gebeuren. Hij zou overgeleverd, bespot en bespuugd worden en uiteindelijk gegeseld en gekruisigd! Wat zou u gedaan hebben als u op Jezus’ plaats was? Zijn wij wel bereid om ‘te sterven’ voor de Heer? Zijn wij wel bereid om ons leven in te zetten voor Hem?

Wanneer u liefheeft, zal u alles wat in uw vermogen is doen om de ander te helpen. Jezus zegt in Johannes 15:13 dat zij die de grootste liefde hebben, degenen zijn die bereid zijn om hun leven in te zetten voor elkaar. We zien dat Jezus in de rust was terwijl hij wist wat Hem te wachten stond. Hij heeft dit puur uit liefde gedaan, omdat Hij u en ik lief heeft!

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Hij was bereid om het offer te brengen voor alle mensen en heeft het Gode gelijk zijn niet als een roof geacht (Filippenzen 2:6). Abraham zal ook wel verdrietig zijn geweest toen de Heer van hem vroeg om zijn zoon aan Hem te offeren. Hij had de volle zekerheid dat de Heer in staat was zijn zoon weer nieuw leven te schenken. Zo een groot geloof had hij wel ja!

Ga maar eens na wat het voor hem betekende om ruim 100 jaren te wachten op een zoon die hij weer moest opgeven. Hij moest een belangrijke keuze maken, maar koos uiteindelijk (door zijn daden) voor God. Was dat makkelijk? Had hij gemengde gevoelens? Was hij verdrietig? Geliefden, Abraham had geloof in God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend (Romeinen 4:3).

Wanneer u liefheeft zal u alles wat in uw vermogen is doen om de ander te helpen.

Gelooft u ook in de Heer? Gelooft u erin dat Hij in staat is uitkomst te bieden ongeacht uw situatie? Kies dagelijks voor Jezus, breng het offer en verwacht alleen van Hem. Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen (Romeinen 10:11)!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Mijn uren geef ik aan Jezus

Mijn uren geef ik aan Jezus

Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.De mens is heel apart geschapen en is in staat om heel ver te komen wanneer zij dat wensen. Ga maar eens na welke doorbraken de mens allemaal heeft doorgemaakt op het gebied van de...

read more
Alle vlees is als gras

Alle vlees is als gras

Want: Alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras; het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het woord, dat u als evangelie verkondigd is.Zonde heeft ons zodanig in haar greep dat...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3 / 5. Vote count: 2

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.