3.7
(3)

Loading

1 Johannes 3:16-17 NBG51

Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten. Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde Gods in hem?

1 Johannes 3:16-17 is een interessant stuk dat ons aan het denken moet zetten. Het offer dat Jezus Christus bereidt was te brengen mogen wij nooit en nimmer vergeten, want toen er gevraagd werd ‘Wie zal voor Ons gaan?’ aarzelde Hij geen moment, en zei: ‘Hier ben ik, zend mij!’ (Jesaja 6:8)

Hoevelen van ons zijn vandaag de dag bereid om die extra kilometers af te leggen voor de ander? Hoevelen van ons gedenken medegelovigen dagelijks in hun gebeden? Hoevelen aarzelen om degenen in nood en ze die gebrek lijden te helpen?

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Denk hierover goed na geliefden. In Handelingen 2:44-45 zien wij hoe christenen van het eerste uur naar elkaar omkeken en zich voor elkaar inzetten. Het resultaat liegt er niet om, want in vers 47 lezen we hoe God dagelijks aan de kring toevoegde die behouden werd. Zijn hand was duidelijk zichtbaar door de vele wonderen en tekenen (vers 43).

Zonder de Heilige Geest zullen we niet in staat zijn om God te behagen en Zijn wil te volbrengen. 

Laten we daarom dagelijks ons vlees en al haar begeerte kruisigen en de Heilige Geest vragen om ons te leiden. Het wordt tijd om de Heer dagelijks oprecht te zoeken, zodat ons spreken, ons denken, ons compleet doen en laten onder de controle van Gods Heilige Geest mogen staan. Zonder de Heilige Geest zullen we niet in staat zijn om God te behagen en Zijn wil te volbrengen. Bidt voor elkaar! Help elkaar zoveel als mogelijk en verwacht niet van mensen, maar van de Heer dan zal dat u voldoening geven (Psalmen 146:5) en uw loon in de hemel zal groot zijn (Lucas 6:23).

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Nabij u is het woord

Nabij u is het woord

Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.Het leven kent veel uitdagingen en strijd. Uiteraard zijn er ook zegeningen waar wij weinig aandacht aan schenken. Heel vaak laten we alles wat negatief en pijn doet de koers van de...

read more
Bent u gereed en voorbereid?

Bent u gereed en voorbereid?

en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is.Wij hebben allemaal onze eigen doelen die wij nastreven in dit leven. Om deze te realiseren moeten wij ons klaarmaken en ons hierop...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.7 / 5. Vote count: 3

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.