2.3
(4)

Loading

1 Petrus 1:24-25 NBG51

Want: Alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras; het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het woord, dat u als evangelie verkondigd is.

Zonde heeft ons zodanig in haar greep dat het ons totaal heeft verblind. Diezelfde zonde doet ons denken dat we er al zijn en drijft ons om onnodig moeilijk te doen en onnodig een oneigenlijke strijd te beginnen. Dit alles kan voorkomen worden! De tekst in 1 Petrus 1:24 brengt in herinnering dat we, maar tijdelijk hier op aarde zijn.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties

Alle mensen zijn als het gras. Vandaag zijn we er en morgen zijn wij er niet meer. Ja geliefden, zo snel gaat het allemaal. We gaan hiermee moeten leven. Niemand kan morgen garanderen en niemand weet wanneer zij teruggeroepen wordt. Uw tijd hier op aarde is heel cruciaal en zal bepalend zijn hoe uw tijd in de eeuwigheid eruit zal zien. De vraag is: heeft u ooit hieraan gedacht?

Open daarom uw ogen en zie hoe de gevolgen van zonde om zich heen grijpt en dierbaren ketent.

De tekst in 1 Petrus 1:25 zegt verder dat zijn heerlijkheid als een bloem is in het gras! Daarom zegt men vaker dat wij niets meenemen wanneer wij teruggeroepen worden. Uw heerlijkheid, uw faam en uw populariteit is als een bloem die komt, en vroeg of laat afvalt. De Heilige Geest is bereid om u hierin te begeleiden als u er oprecht om vraagt, want Hij is er om ons te helpen. Open daarom uw ogen en zie hoe de gevolgen van zonde om zich heen grijpt en dierbaren ketent. Om die reden horen wij zonder ophouden te bidden en te allen tijde onder alles God te danken (1 Tessalonicensen 5:17-18)

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Mijn uren geef ik aan Jezus

Mijn uren geef ik aan Jezus

Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.De mens is heel apart geschapen en is in staat om heel ver te komen wanneer zij dat wensen. Ga maar eens na welke doorbraken de mens allemaal heeft doorgemaakt op het gebied van de...

read more
Ik wil meegaan met Jezus

Ik wil meegaan met Jezus

Ach, Here, laat toch uw oor opmerkzaam zijn op het gebed van uw knecht en op het gebed van uw knechten, die een welgevallen hebben aan de vreze van uw naam, en doe uw knecht heden slagen en laat hem erbarming vinden bij deze man.Het verhaal van Nehemia is heel...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 2.3 / 5. Vote count: 4

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.