3.3
(7)

Loading

Matteüs 20:15 NBG51

Staat het mij niet vrij met het mijne te doen, wat ik wil? Of is uw oog boos, omdat ik goed ben?

In Matteüs 20:1-16 lezen we de gelijkenis van arbeiders in de wijngaard die gevraagd werden om arbeid te verrichten. Zij werden allen op verschillende tijdstippen aangenomen en wat opvalt, is het feit dat eenieder (aan het eind) hetzelfde loon ontving. Zij die dus 2 uren hebben gewerkt kregen hetzelfde loon in vergelijking tot degenen die een volle dag hebben gewerkt. “Is dat nu terecht” vragen we onszelf af?

Het verbaast me niet dat de arbeiders hierover oneens waren. Naar menselijke inzichten is het absoluut een terechte opmerking, want arbeiders die maar twee uren arbeid verrichten kunnen niet gelijkgesteld worden aan hen die de hele dag gewerkt hebben (Matteüs 20:11-12).

Wat zou u doen op hun plaats? Zonder inzicht van de Bijbel en leiding van de Heilige Geest, zullen we waarschijnlijk hetzelfde gedaan hebben. Toch? Het is gewoon een heel oneerlijke situatie om hetzelfde loon te ontvangen en hen nog erbij aan elkaar gelijk te stellen.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Wij zien in vers 15 een belangrijke sleutel om ons tot inzicht te brengen. De heer des huizes zei: staat het mij niet vrij met het mijne te doen, wat ik wil? Hij gaat een stap verder en sluit af met: Of is uw oog boos, omdat ik goed ben?

Weet u, wij hebben allemaal te verduren met de ik in ons: het vlees! Dagelijks de begeerten en verlokkingen van het vlees onder controle houden is zwaar, maar niet onmogelijk! Paulus herinnert ons in 2 Korinthiërs 10:3 eraan, dat wij niet ten strijde trekken naar het vlees ook al leven we in het vlees. Zij, die dat wel doen, hebben de gezindheid van het vlees (Romeinen 8:5) en zullen hierdoor Gods Koninkrijk gegarandeerd missen (Galaten 5:21)!

Zonder inzicht van de Bijbel en de Heilige Geest in ons, zullen wij waarschijnlijk hetzelfde gedaan hebben.

Afgunst en een boos oog hebben zoals het in de gelijkenis genoemd wordt, brengen ons zeker geen goeds. Alleen maar haat, bitterheid en wrok en als we niet snel omschakelen en God om leiding vragen, keuzes die vleselijk zijn.

Gods woord leert dat eenieder die in het vlees is God niet kan behagen (Romeinen 8:8). Misschien zijn de dingen in onze ogen onterecht en oneerlijk, maar bepaalt God niet wat Hij wil? Leg daarom alles in Gods handen en ontvang zo Gods oneindige rust en vrede! Amen.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Heer Jezus, schiet mij te hulp!

Heer Jezus, schiet mij te hulp!

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.Het leven kan soms een...

read more
Te midden van de storm

Te midden van de storm

Overigens, broeders, weest blijde, laat u terecht brengen, laat u vermanen, weest eensgezind, houdt vrede, en de God der liefde en des vredes zal met u zijn. Apostel Paulus had behoorlijk veel te verduren als strijder in de Heer. In 2 Korinthiërs 11:23 somt hij enkele...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.3 / 5. Vote count: 7

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.