3.3
(7)

Loading

Ruth 1:16 NBG51

Maar Ruth zeide: Dring er bij mij niet op aan, dat ik u in de steek zou laten, door van u terug te keren; want waar gij zult heengaan, zal ik heengaan, en waar gij zult vernachten, zal ik vernachten: uw volk is mijn volk en uw God is mijn God

Het verhaal van Ruth speelt zich af in een geestelijk donkere periode waar de Israëliet Elimelek met zijn gezin (door de hongersnood van die tijd) naar Moab verhuisde. Hun zonen trouwden met de Moabitische vrouwen Orpa en Ruth. Op een gegeven moment in tijd stierven zowel Elimelek en (na 10 jaren) beide zonen. U begrijpt dat dit voor de moeder heel zwaar was om te verkroppen. Om die reden besloot zij om terug te gaan naar Juda, en stemde toe dat haar beide schoondochters terug mochten gaan naar hun volk, hun goden en hun cultuur.

Orpa keerde wel terug, maar Ruth koos ervoor om haar schoonmoeder te volgen. Ruth was trouw aan haar en koos er bewust voor om niet terug te gaan, omdat ze de afgelopen 10 jaren iets bijzonders heeft gezien in dit gezin! Weet u geliefden, Ruth was in een dilemma, maar was tegelijk ervan bewust  dat hun God leeft.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Hoewel de vooruitzichten voor haar somber leken, en haar schoonmoeder verbitterd en zelfs dacht dat God haar vijand was (Ruth 1:14) koos zij ervoor om haar te volgen.

Wanneer wij op een kruispunt in ons leven zijn weten wij niet altijd wat we moeten doen, maar met Christus worden wegen geopend en komen plotseling deuren tevoorschijn waar er normaal geen deuren zijn. Ik roep u daarom op: kom, volg Jezus, neem Hem aan om uw Leidsman te zijn.

Door geloof en vertrouwen werd voor Ruth een nieuwe weg geopend. Zij werd gezegend met een man genaamd Boaz (een bloedverwant van haar overleden schoonvader) met wie zij samen (eindelijk) een zoon Obed kreeg. Dat was niet alles! Haar naam staat opgetekend in het geslachtsregister van Jezus Christus. Jawel, Ruth is de grootmoeder van koning David. Haar leven leek somber en uitzichtloos, maar we zien dat God een plan had met haar.

Ruth was trouw aan haar en koos er bewust voor om niet terug te gaan, omdat ze de afgelopen 10 jaren iets bijzonders heeft gezien in dit gezin!

Haar integriteit, haar oprechtheid en haar trouw werden beloond. Zij woonde 10 jaren met de zoon van Elimelek en had geen kroost toen hij stierf! Wanneer u komt schuilen onder de vleugelen van de Heer (Psalmen 57:2) dan zal Hij u belonen (Ruth 2:12) en uw naam optekenen in het boek des levens. God heeft ook met u een plan!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Heer Jezus, schiet mij te hulp!

Heer Jezus, schiet mij te hulp!

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.Het leven kan soms een...

read more
Heer Jezus, wij hebben U nodig!

Heer Jezus, wij hebben U nodig!

Staat het mij niet vrij met het mijne te doen, wat ik wil? Of is uw oog boos, omdat ik goed ben?In Matteüs 20:1-16 lezen we de gelijkenis van arbeiders in de wijngaard die gevraagd werden om arbeid te verrichten. Zij werden allen op verschillende tijdstippen...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.3 / 5. Vote count: 7

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.