4.3
(3)

Loading

Psalmen 118:5 NBG51

Uit de benauwdheid heb ik tot de Here geroepen, de Here heeft mij geantwoord en mij in de ruimte gesteld.

Wij verootmoedigen ons vaak genoeg voor de Heer om uit een crisis te komen. Ja, een situatie die zich afspeelt in ons leven, in ons gezin, in de familie of op het werk. We gaan dan God zoeken en bidden voor gunst en openbaring, zodat Hij ons de wijsheid geeft hoe wij verder moeten.

De vraag is: hoe wanhopig zijn wij om uit die crisis te komen? Wij weten dat we niet tegen mensen strijd voeren, maar tegen machtige wezens die eeuwenoud zijn en die genoeg ervaring hebben om ons uit te schakelen (Efeziërs 6:12).

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

“Machtig?” hoor ik een paar lezers met zichzelf overleggen? De duivel is toch al overwonnen en is toch een verslagen vijand?

Geloof me geliefden. Velen horen en lezen dat zij in Jezus Christus meer dan overwinnaar zijn (Romeinen 8:37) maar hun levenshouding is niet in overeenstemming met dit schriftgedeelte. U bent rijk en toch leeft u in armoede. U bent verbonden met de bron van alle liefde en zegen, en toch bent u ongelukkig! We lezen uit de inspiratie Kom tot Jezus voor rust dat de Heer in staat is een keer te brengen in onze situatie wanneer we met ons ganse hart naar Hem zoeken en naar Hem vragen (Jeremia 29:13-14).

Wij weten dat we niet tegen mensen strijd voeren, maar tegen machtige wezens die eeuwenoud zijn en die genoeg ervaring hebben om ons uit te schakelen.

Willen we wel gered worden door Hem en stellen wij ons open om door Hem bevrijd te worden? Geef de Heer dan uw situatie! Roep Hem dan aan! Vraag voor Goddelijk ingrijpen en laten we uit de crisis tot God roepen, dan zal Hij u antwoorden (Psalmen 118:5)

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Nabij u is het woord

Nabij u is het woord

Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.Het leven kent veel uitdagingen en strijd. Uiteraard zijn er ook zegeningen waar wij weinig aandacht aan schenken. Heel vaak laten we alles wat negatief en pijn doet de koers van de...

read more
Bent u gereed en voorbereid?

Bent u gereed en voorbereid?

en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is.Wij hebben allemaal onze eigen doelen die wij nastreven in dit leven. Om deze te realiseren moeten wij ons klaarmaken en ons hierop...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 4.3 / 5. Vote count: 3

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.