Mijn uren geef ik aan Jezus

Mijn uren geef ik aan Jezus

 58 total views Hebree├źn 12:14 NBG51 Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien. De mens is heel apart geschapen en is in staat om heel ver te komen wanneer zij dat wensen. Ga maar eens na welke doorbraken de mens...
Alle vlees is als gras

Alle vlees is als gras

 76 total views,  1 views today 1 Petrus 1:24-25 NBG51 Want: Alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras; het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het woord, dat...
Ik wil meegaan met Jezus

Ik wil meegaan met Jezus

 61 total views Nehemia 1:11 NBG51 Ach, Here, laat toch uw oor opmerkzaam zijn op het gebed van uw knecht en op het gebed van uw knechten, die een welgevallen hebben aan de vreze van uw naam, en doe uw knecht heden slagen en laat hem erbarming vinden bij...
Verkondig het evangelie

Verkondig het evangelie

 70 total views 2 Petrus 3:18 NBG21 Maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid. Het evangelie verkondigen kent heel wat uitdagingen. Jezus Christus heeft nadrukkelijk de opdracht...
Een atmosfeer van groei

Een atmosfeer van groei

 72 total views 2 Petrus 3:18 NBG21 Maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid. Wanneer we tot geloof komen moet het ons verlangen zijn om geestelijk te groeien. U blijft toch niet...
Een atmosfeer van geloof

Een atmosfeer van geloof

 74 total views Exodus 15:26 NBG51 Terwijl hij zeide: Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Here, uw God, en doet wat recht is in Zijn ogen, en uw oor neigt tot Zijn geboden en al Zijn inzettingen onderhoudt, zal Ik u geen enkele van de kwalen...