3.4
(9)

Loading

Matteus 11:28-30 NBG51

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Het leven kan soms een uitdaging zijn. Het land waarin u woont, de wijk en de buurt hebben allemaal hun eigen uitdagingen. Een welbekende gezegde bevestigd dat elk huis zijn kruis heeft. Elk gezin en elke familie heeft haar eigen uitdagingen en soms lijkt de situatie uitzichtloos. We hebben allemaal onze eigen strijd: bij de ene veel erger dan de ander. Te midden van die uitdagingen roept Jezus Christus ons op om tot Hem te naderen en Hem al uw lasten te geven.

De situatie en de druk van de omstandigheden waarin u verkeert kunnen een zodanige tol op uw leven eisen dat u er moe van wordt. Het vermoeit u lichamelijk en geestelijk, en de gedachten die hierdoor ongecontroleerd gekoesterd worden kunnen andere problemen met zich meebrengen. Vaak genoeg gaan we eerst kijken hoe wij het zelf kunnen oplossen en hoe we er zelf uit kunnen komen. Natuurlijk is dat niet verkeerd, maar wat als u een betere optie heeft?

Vermoei uzelf niet langer, maar nader tot Jezus, dan zal Hij tot u naderen (Jakobus 4:8). Vermoeid de situatie u mateloos? Geef de situatie aan Jezus dan zal Hij u rust te geven (Matteüs 11:28). Weet u, wij hebben iemand nodig met wie wij de pijn en de moeite kunnen delen, en die van ons af te schudden. Elke keer wanneer wij dat doen dan stellen wij ons kwetsbaar op en beamen wij hulp nodig te hebben. Helaas kunnen wij niet alles aan eenieder vertellen en dat kan het leven ingewikkeld maken.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Wij moeten God echt dankbaar zijn dat wij al onze problemen en bekommernissen bij Hem mogen brengen, want Hij zorgt voor ons (Psalmen 55:23). Wist u dat Jezus nooit zal toelaten dat rechtvaardigen wankelen? Doe daarom goed en blijf in alles rechtvaardig, dan mag u gegarandeerd zijn dat Jezus voor u en uw ziel zal zorgen. Gelooft u dat? God staat achter elke belofte in Zijn woord en geloof mij geliefden, Gods uitgesproken woord keert niet ledig terug maar het zal doen wat God behaagt en volbrengen waartoe Hij het zendt (Jesaja 55:11)!

Ik wil heel graag voor u bidden. Neem een eerbiedige houding, ontvang dit gebed in geloof en verwacht een wonder van de Heer.

Vader in de Hemel. Dank u wel dat ik de lezer in Uw handen mag leggen. Dank U wel oh Heer dat de lezer in geloof dit gebed mag ontvangen. U belooft in Uw woord, dat U niemand zal beschamen die in U gelooft. Help hen Here en neem hun lasten van hun weg. Geef ze rust! Geef ze vrede en verlicht hun ziel. Ongeacht welke nood zij hebben, ongeacht het verdriet en de teleurstelling die zij in hun leven ervaren.

Oh Here, schiet hen te hulp! Voor hen is de situatie uitzichtloos en haast onmogelijk, maar bij U is niets te wonderbaarlijks! Alle dingen zijn mogelijk voor eenieder die gelooft! Dat is wat U belooft oh Here en U staat achter elk woord Here God. Ik spreek om die reden doorbraak en Goddelijke ingrijpen over hun situatie. Elke reus en elk obstakel in hun leven gebied ik om te capituleren. Uw handen oh Here, zijn niet te kort om te verlossen! Ja Here, elk juk in hun leven, elke keten en boei ontbind ik. Dit alles bid ik, in de naam van koning Jezus Christus! In Jezus naam, amen!

Ontvang dit gebed in geloof en laat de Heer u zegenen.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Heer Jezus, wij hebben U nodig!

Heer Jezus, wij hebben U nodig!

Staat het mij niet vrij met het mijne te doen, wat ik wil? Of is uw oog boos, omdat ik goed ben?In Matteüs 20:1-16 lezen we de gelijkenis van arbeiders in de wijngaard die gevraagd werden om arbeid te verrichten. Zij werden allen op verschillende tijdstippen...

read more
Te midden van de storm

Te midden van de storm

Overigens, broeders, weest blijde, laat u terecht brengen, laat u vermanen, weest eensgezind, houdt vrede, en de God der liefde en des vredes zal met u zijn. Apostel Paulus had behoorlijk veel te verduren als strijder in de Heer. In 2 Korinthiërs 11:23 somt hij enkele...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.4 / 5. Vote count: 9

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.