3
(2)

Loading

Matteüs 18:15-16 NBG51

Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen. Indien hij naar u luistert, hebt gij uw broeder gewonnen. Indien hij niet luistert, neem dan nog een of twee met u mede, opdat op de verklaring van twee getuigen of van drie elke zaak vaststa.

Wij maken wel eens fouten vanwege onvoldoende kennis en uiteraard kunnen omstandigheden daar een rol in spelen. Trouwens, niemand is volmaakt en het kan best ook gebeuren dat men een verkeerde inschatting heeft gemaakt. Natuurlijk is het triest te noemen, als men bewust dingen doet om de ander te criminaliseren of diens naam in een kwaad daglicht te brengen.

Vandaag de dag is die zuivere liefde zoek. Het lijkt wel erop dat men zit te wachten totdat de ander faalt of een misstap maakt om dit vervolgens te rapporteren.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Het is verder heel opvallend dat er eerder wordt gejuicht wanneer een medechristen een fout begaat. Hoort dat wel zo te zijn? Weet u, wij struikelen allemaal in velerlei opzichten (Jacobus 3:2). Dus als u iemand ziet zondigen, stap naar de persoon toe en bestraf de persoon in de liefde in de hoop dat de persoon hieruit leert. Want de Bijbel zegt in Matteüs 18:15: indien hij luistert dan heeft u een ziel gewonnen.

Is dat niet wat ons streven moet zijn? Is het niet zo, dat wij zoveel mogelijk zielen moeten winnen voor Jezus Christus? Laten wij daarom hier goed over nadenken, want wij zijn allemaal mensen van vlees en bloed, en lopen dezelfde risico’s in dit leven (Galaten 6:1). Elke ziel is kostbaar en wij moeten zoveel mogelijk hetzelfde streven hebben, namelijk: eenieder moet mee richting het eeuwig leven! Niemand uitgezonderd.

Dus als u iemand ziet zondigen, stap naar de persoon toe en bestraf de persoon in de liefde met de hoop dat de persoon hieruit leert.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Heer Jezus, schiet mij te hulp!

Heer Jezus, schiet mij te hulp!

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.Het leven kan soms een...

read more
Heer Jezus, wij hebben U nodig!

Heer Jezus, wij hebben U nodig!

Staat het mij niet vrij met het mijne te doen, wat ik wil? Of is uw oog boos, omdat ik goed ben?In Matteüs 20:1-16 lezen we de gelijkenis van arbeiders in de wijngaard die gevraagd werden om arbeid te verrichten. Zij werden allen op verschillende tijdstippen...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3 / 5. Vote count: 2

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.