5
(2)

Loading

Psalmen 5:9 NBG51

Here, leid mij door uw gerechtigheid om mijner belagers wil; effen uw weg voor mijn aangezicht.

De apostel Johannes was heel erg bezorgd over een medestrijder in Christus en waarschuwde om heel oplettend te zijn en valse leraren zoveel mogelijk te vermijden. Wanneer men de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijdt (2 Johannes 1:7) dan moet u zo iemand niet ontvangen in uw huis. Ja geliefden, dit klinkt extreem en is misschien niet gebruikelijk! Moeten we onze ongelovige familieleden en vrienden dan niet in huis toelaten?

Wanneer deze brief in context wordt gelezen dan valt op dat we juist waakzaam moeten zijn door wie wij ons laten beïnvloeden.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Wij moeten ervoor waken dat niemand ons theorieën opdringt die ons verder van huis brengen. Beleefd en gastvrij zijn en onze naaste met liefde behandelen, is het licht welke wij als kinderen van God moeten schijnen.

Bidt God en vraag Hem om u door Zijn raad te leiden (Psalmen 73:24) om elke vorm van amputatie te voorkomen.

Daarom dat wij God dagelijks moeten zoeken en Hem telkens weer om wijsheid moeten vragen. Geloof me geliefden, de Heer zal u zeker helpen om steeds weer de juiste besluiten te nemen. Laten we onszelf en anderen niet misleiden: slechte omgang bederft goede zeden (1 Korinthiërs 15:33).

Soms laten wij situaties toe in ons leven en kijken zelfs door de vingers. Een wond die u niet meteen behandelt, zal in tijd zoveel ‘gebied beslaan’ dat alleen ‘amputatie’ u uit de situatie kan helpen. Voorkomen is om die reden beter dan genezen! Bidt God en vraag Hem om u door Zijn raad te leiden (Psalmen 73:24) om zo, elke vorm van amputatie te vermijden.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Heer Jezus, schiet mij te hulp!

Heer Jezus, schiet mij te hulp!

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.Het leven kan soms een...

read more
Heer Jezus, wij hebben U nodig!

Heer Jezus, wij hebben U nodig!

Staat het mij niet vrij met het mijne te doen, wat ik wil? Of is uw oog boos, omdat ik goed ben?In Matteüs 20:1-16 lezen we de gelijkenis van arbeiders in de wijngaard die gevraagd werden om arbeid te verrichten. Zij werden allen op verschillende tijdstippen...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.