3.8
(6)

Loading

Psalmen 42:2-3 NBG51

Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar U, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God; wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen?

De schrijver van deze psalm heeft iets opgetekend dat ons aan het denken moet brengen. Het eerste wat opkomt, is: in welke situatie bevond de schrijver zich en waarom zo een diep verlangen naar de Heer? Wij weten namelijk, dat de mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. Tot de ziel behoren onze wil, gedachten en emoties.

Over het algemeen besteden wij heel veel tijd aan de dingen van de wereld. Ons werk, de tuin, verfraaiing van onze woonplek, plannen maken voor onze vakantie of uitje. Ga maar eens na hoeveel tijd dat van ons vergt, en waar we onze gedachten, onze wil en in het bijzonder onze emoties mee vullen.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Ook de muziek waar wij naar luisteren of de films waar wij naar kijken. Programma’s op de televisie en ja, het internet waaronder social media: Facebook, Twitter, Instagram en noem maar op. Zijn deze dingen verkeerd? Absoluut niet!

Laten wij de Heer in alles wat wij doen betrekken en Hem in onze dagelijkse wandel kennen, zodat Hij ons kan helpen met onze dagelijkse keuzes.

Deze bronnen kunnen wij heel goed gebruiken om onze ziel (en uiteraard onze geest) mee te vullen. Te vullen met de dingen van de hemel, het woord van God, predikingen en vooral getuigenissen van medegelovigen wereldwijd.

Alles staat en valt dus, met de dagelijkse keuzes die we als mensen hier op aarde maken. Waarnaar verlangt uw ziel geliefden? Verlangen wij met ganser harte en uit het diepst van ons gemoed naar de Heer? (Jesaja 26:9) Laten we de Heer in alles betrekken en Hem in onze dagelijkse wandel kennen, zodat Hij ons kan helpen met onze dagelijkse keuzes en bovenal kan geven de wensen van ons hart (Psalmen 37:4).

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Heer Jezus, schiet mij te hulp!

Heer Jezus, schiet mij te hulp!

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.Het leven kan soms een...

read more
Heer Jezus, wij hebben U nodig!

Heer Jezus, wij hebben U nodig!

Staat het mij niet vrij met het mijne te doen, wat ik wil? Of is uw oog boos, omdat ik goed ben?In Matteüs 20:1-16 lezen we de gelijkenis van arbeiders in de wijngaard die gevraagd werden om arbeid te verrichten. Zij werden allen op verschillende tijdstippen...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.8 / 5. Vote count: 6

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.