4.1
(7)

Loading

1 Samuël 15:22 NBG51

Maar Samuël zeide: Heeft de Here evenzeer welgevallen aan brandoffers en slachtoffers als aan horen naar des Heren stem? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter dan het vette der rammen.

Velen hebben het over gehoorzaamheid. Ja hoor, gehoorzaamheid lijkt een simpel, maar kan toch gerekend worden tot een vrij geladen woord. Gehoorzamen wil zeggen het gewillig opvolgen van iemands bevel of het volbrengen van iemands wil. De Bijbel roept kinderen op om hun ouders te gehoorzamen, omdat het de Heer behaagt (Kolossenzen 3:20) en het bovendien recht is (Efeziers 6:1). Gaan we de geschiedenis na, dan zien wij dat velen zondaren zijn geworden, door de ongehoorzaamheid van één mens (Romeinen 5:19).

Ongehoorzaamheid heeft consequenties. “Wie niet horen wil, moet maar voelen” klinkt de bekende gezegde. Dit is absoluut waar, want wie niet luisteren wil zal het moeten ontgelden met mogelijk een hechtenis of boete, of zelf een pak slaag.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Ga maar eens na wanneer kinderen hun ouders ongehoorzaam zijn wat daar de consequenties van zijn. God alleen is in staat om de gevolgen weg te nemen, dan wel te verlichten.

Door ongehoorzaamheid van één mens sterven wij nu, maar prijs God voor de gehoorzaamheid van Jezus Christus.

Ongehoorzaamheid is een zware overtreding. Wanneer we de Bijbel openslaan dan lezen we dat kinderen die hun ouders ongehoorzaam zijn zelfs gestenigd (c.q. gedood) worden. Weet u wat er als reden in Deuteronomium 21:21 gegeven wordt? Er staat: Dan zullen alle mannen van zijn stad hem stenigen, zodat hij sterft. Zo zult gij het kwaad uit uw midden wegdoen; geheel Israël zal dit horen en vrezen.

Dit geeft dus duidelijk aan dat de Heer van ons vraagt om heel serieus hiernaar te kijken en dit goed in overweging te nemen. Hebreeën 13 vers 17 geeft blijkbaar geen details over de gevolgen, maar laten de genoemde teksten u hierin helpen. We lezen hier dat gelovigen opgeroepen worden om zich aan hun voorgangers te onderwerpen, zodat voorgangers met vreugde en niet ‘al zuchtende’ het werk doen, want: dat zou u geen nut doen! Door ongehoorzaamheid van één mens sterven wij nu, maar prijs God voor de gehoorzaamheid van Jezus Christus die redding en heil gebracht heeft voor eenieder die Hem aangenomen hebben.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Nabij u is het woord

Nabij u is het woord

Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.Het leven kent veel uitdagingen en strijd. Uiteraard zijn er ook zegeningen waar wij weinig aandacht aan schenken. Heel vaak laten we alles wat negatief en pijn doet de koers van de...

read more
Bent u gereed en voorbereid?

Bent u gereed en voorbereid?

en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is.Wij hebben allemaal onze eigen doelen die wij nastreven in dit leven. Om deze te realiseren moeten wij ons klaarmaken en ons hierop...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 4.1 / 5. Vote count: 7

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.