0
(0)

Loading

Psalmen 39:12 NBG51

Kastijdt Gij iemand met straffen om zijn ongerechtigheid, dan doet Gij zijn schoonheid teloorgaan als door een mot; immers is ieder mens een ademtocht.

Vaak genoeg ervaren wij strijd en lijkt het erop dat alles mislukt. Weet u, wij moeten alert blijven en altijd terug gaan naar de Heer om ons hierin te leiden, omdat Hij degene is die aan ons kan openbaren waarom zaken mis gaan. Wij kennen het verhaal van Jozua die de strijd tegen Ai verloor en het eerste wat hij vervolgens deed was: God raadplegen waarom Hij dit heeft toegelaten (Jozua 7:7).

Dit schriftgedeelte onderstreept meer dan ooit dat wij God in alles moeten betrekken indien wij succesvol willen zijn. Jozua had de Heer niet geraadpleegd voor zij optrokken tegen het volk van Ai want indien zij dat hadden gedaan, dan was Achan’s misdaad aan hem geopenbaard. God dagelijks zoeken en betrekken in alles, en bidden om onder Zijn leiding te staan is voor eenieder een must.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Ongerechtigheden zullen hierdoor tijdig aan het licht worden gebracht door Gods Heilige Geest. Koning David bevestigd dat de Heer ons straft omwille van onze ongerechtigheden (Psalmen 39:12).

Zolang wij dus de ongerechtigheden niet wegnemen, dan zal die straf blijven staan, tenzij wij zoals Jozua God raadplegen om leiding en raad. Jammer genoeg gaan wij eerst onze eigen kennis en kunde inzetten om tot een oplossing te komen. Velen kunnen nederlagen in hun leven niet herkennen en beschouwen het in tijd als iets natuurlijks zeggende: “Dat het leven eenmaal zo is”.

God dagelijks zoeken en betrekken in alles, en bidden om onder Zijn leiding te staan is voor eenieder een must.

Geliefden, God koestert gedachten van heil en vrede om ons een hoopvolle toekomst te geven (Jeremia 29:11). Hij wenst het beste voor ons en ziet heel graag dat het goed gaat met ons en ons gezin en eenieder die ons dierbaar is. Hij verlangt bovendien van ons dat wij een heilig leven leiden, en ons lichaam tot een Gode welgevallig offer stellen (Romeinen 12:1). Betrek de Heer, dan zal Hij er voor u zijn!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Nabij u is het woord

Nabij u is het woord

Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.Het leven kent veel uitdagingen en strijd. Uiteraard zijn er ook zegeningen waar wij weinig aandacht aan schenken. Heel vaak laten we alles wat negatief en pijn doet de koers van de...

read more
Bent u gereed en voorbereid?

Bent u gereed en voorbereid?

en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is.Wij hebben allemaal onze eigen doelen die wij nastreven in dit leven. Om deze te realiseren moeten wij ons klaarmaken en ons hierop...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.