3.7
(3)

Loading

Psalmen 41:2-4 NBG51

Welzalig hij die acht slaat op de geringe; ten dage des onheils zal de Here hem uitkomst geven; de Here zal hem behoeden en hem in het leven behouden; hij zal geprezen worden op aarde; aan de lust van zijn vijanden geeft Gij hem niet prijs. De Here steunt hem op het ziekbed, in zijn ziekte verandert Gij geheel zijn legerstede.

De tekst in Psalmen 41:2-4 brengt ons opnieuw in herinnering wat God van ons wil, hoe wij met onze naaste om moeten gaan en hoe wij gestalte geven aan de oproep in Matteüs 22:39 om onze naaste lief te hebben als onszelf. Wie is nou de geringe en hoe kunnen wij acht slaan op hen? De geringe verwijst naar degenen die zich ellendig voelen: ja, zij die in nood zijn en in zwaar weer verkeren, en meer in het bijzonder zij die zwak en arm zijn.

Kijk om u heen en stel uzelf de vraag: wie zijn de mensen (binnen uw kring waaronder familie en vrienden) die tot deze groep behoren? Soms kunt u alles bezitten en u uw leven lang ellendig voelen. Wat u ook doet en onderneemt, het gevoel daarbij is één en al ellendig. U bent omringd door familie en vrienden, en toch voelt u diepe nood en angst in uw geest en u bent aldoor onrustig.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Terwijl u (die dit leest) de situatie aanschouwt hoort u een stem zeggen: maar zij hebben het zelf gezocht en hebben er zelf om gevraagd!

Geliefden, velen zijn gebonden en geboeid met geestelijke ketenen en weten het niet. Velen zijn onder het juk van allerlei verslavingen en worden dag en nacht door verschillende soorten angsten belaagd en gekweld. Velen hebben de situatie geaccepteerd en zien het als de standaard.

Aan u die deze inspiratie leest zeg ik: sla acht op hen want ook zij behoren tot de ‘geringen’. U ziet het en weet precies wat u kunt doen, maar u loopt door en slaat geen acht op de situatie. Met andere woorden: u negeert elk van God ingegeven oproep om te helpen.

Kijk om u heen en stel uzelf de vraag: wie zijn de mensen (binnen uw kring waaronder familie en vrienden) die tot deze groep behoren?

Ik wil het dan nog niet hebben over zij die arm en zwak zijn door misschien een handicap of een ongeneeslijke ziekte. Ook niet over degenen die een zwerversbestaan leiden en door omstandigheden, die vaak genoeg van geestelijke aard zijn, daar zijn beland. Lees Psalmen 41:2-4 goed door om u te inspireren het goede te blijven doen en acht te slaan op de nood van uw naaste!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Heer Jezus, schiet mij te hulp!

Heer Jezus, schiet mij te hulp!

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.Het leven kan soms een...

read more
Heer Jezus, wij hebben U nodig!

Heer Jezus, wij hebben U nodig!

Staat het mij niet vrij met het mijne te doen, wat ik wil? Of is uw oog boos, omdat ik goed ben?In Matteüs 20:1-16 lezen we de gelijkenis van arbeiders in de wijngaard die gevraagd werden om arbeid te verrichten. Zij werden allen op verschillende tijdstippen...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.7 / 5. Vote count: 3

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.