1.5
(2)

 5 total views,  1 views today

2 Korinthiërs 13:11 NBG51

Overigens, broeders, weest blijde, laat u terecht brengen, laat u vermanen, weest eensgezind, houdt vrede, en de God der liefde en des vredes zal met u zijn.

Apostel Paulus had behoorlijk veel te verduren als strijder in de Heer. In 2 Korinthiërs 11:23 somt hij een aantal tegenslagen in zijn leven op, zoals: gevangenschap, slagen die hij moest incasseren en andere doodsgevaren. Hij geeft verder aan dat hij van de joden tot vijf keren toe de 40 min 1 zweepslagen (de 39 zweepslagen die Jezus kreeg) heeft ontvangen.

Soms zitten wij in een situatie en zijn heel erg verdrietig en zelfs zo gedemotiveerd, dat wij geen zin meer hebben om te leven. Als wij dit lijstje van Paulus aflopen en de situatie vergelijken met dat wat wij zo om treuren, dan topt het niet eens een kwart van wat deze Paulus ervoer.

Het is heel erg belangrijk om onze ogen te richten op God. Te midden van die pijn, de teleurstelling in mensen en tegenslagen maant Paulus ons aan: om blij en nederig te zijn wanneer men u terecht wijst en die eenheid blijft behouden, zodat Gods vrede met u kan zijn (2 Korinthiërs 13:11).

Is dat makkelijk en realistisch in deze tijd? Absoluut niet, vooral wanneer wij onze eigen kracht daarvoor inzetten! U zult het natuurlijk 1 of 2 dagen volhouden, maar 70 maal 7 keren, en elke keer weer die liefde tonen met onze eigen kracht, zal niet te doen zijn.

Als wij dit lijstje van Paulus aflopen en de situatie vergelijken met dat wat wij zo om treuren, dan topt het niet eens een kwart van wat deze Paulus ervoer.

Laten wij al onze noden en slagen en de dingen die zwaar op ons hart liggen geven aan Koning Jezus. Zoals Paulus in 2 Korinthiërs 13:12-13 zegt, zal (door dit te doen) genade en liefde van de Heer, en uiteraard de gemeenschap met Gods Heilige Geest met u zijn, totdat Hij komt! Amen.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Heer Jezus, schiet mij te hulp!

Heer Jezus, schiet mij te hulp!

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.Het leven kan soms een...

read more
Heer Jezus, wij hebben U nodig!

Heer Jezus, wij hebben U nodig!

Staat het mij niet vrij met het mijne te doen, wat ik wil? Of is uw oog boos, omdat ik goed ben?In Matteüs 20:1-16 lezen wij de gelijkenis van arbeiders in de wijngaard die gevraagd werden om arbeid te verrichten. Zij werden allen op verschillende tijdstippen...

read more
Leid mij oh Heer

Leid mij oh Heer

Here, leid mij door uw gerechtigheid om mijner belagers wil; effen uw weg voor mijn aangezicht.De apostel Johannes was heel erg bezorgd over een medestrijder in Christus en waarschuwde om heel oplettend te zijn en valse leraren zoveel mogelijk te vermijden. Wanneer...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 1.5 / 5. Vote count: 2

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.