0
(0)

Psalmen 103:2

Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden.

Vandaag wil ik u bemoedigen met Psalmen 103:2 waar staat: Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden.

Dagelijks Zijn naam loven en prijzen, na te denken over de vele zegeningen, de doorbraken die Hij bewerkstelligd heeft in uw leven zal u helpen om in een staat van dankbaarheid en nederigheid te blijven.

Deze houding en manier van leven, zal ons dichter bij de Here brengen. Kennen jullie het lied ‘Tel uw zegeningen’? Wel, sta even stil en gedenk wat Hij voor u en uw gezin gedaan heeft, dan zal dit u niet alleen vrede, maar ook die rust en zekerheid geven.

Blijf niet rond dolen in ruimtes van negativiteit, pijn, angst en teleurstelling waar mensen om u heen u diep gekwetst, gepijnigd en teleurgesteld hebben. Dit geliefden, zal u alleen maar naar beneden trekken. Geloof me, tel liever de vele zegeningen die de Heer u gegeven (of bewerkstelligd) heeft, dan zal u opmerken en beamen, dat Zijn vele zegeningen veel zwaarder wegen dan de dingen die u naar beneden halen. Ja toch?

Sta even stil en gedenk wat Hij voor u en uw gezin gedaan heeft, dan zal dit u niet alleen vrede, maar ook die rust en zekerheid geven.

Tot slot wil ik u eraan herinneren: Prijs God voor Zijn dagelijkse zegeningen! Door een dankbaar hart te hebben, beschermt u uw hart tegen bitterheid en frustratie. Laat de duivel u niet pakken, maar biedt dagelijks weerstand!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Behoedt uw tong

Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom men het spreekwoord "spreken is zilver, zwijgen is goud" gebruikt? Heeft u in het verleden uitspraken gedaan waar u spijt van heeft? Heeft...

Vermaan in de liefde

Want ons vermanen komt niet voort uit dwaling, noch uit onzuivere bedoeling; het gaat ook niet met list gepaard. Integendeel, daar God ons waardig heeft gekeurd om ons het evangelie toe te vertrouwen, spreken wij, niet om mensen te behagen, maar Gode, die onze harten...

Ons leven hier op aarde

Hij zeide tot hen: Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit.Vandaag de dag worden velen gedreven door een onzichtbare macht namelijk: een geest van hebzucht. Hebzucht is niets anders dan:...

Voor wie leeft u vandaag?

Indien ik in het vlees blijf leven, betekent dat voor mij werken met vrucht, en wat ik moet kiezen, weet ik niet. Van beide zijden word ik gedrongen: ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste; maar nog in het vlees te blijven is...

Zit Jezus op de troon?

Ik overdenk mijn wegen, ik wend mijn voeten naar uw getuigenissen. Ik haast mij en aarzel niet om uw geboden te onderhouden. Hij zag in, dat hij de verkeerde weg opging en keerde zich tot Hem. Het is soms nodig om even een pauze te nemen en na te gaan: Ben ik op de...

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.