Behoedt uw tong

Behoedt uw tong

Spreuken 18:21 Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten. Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom men het spreekwoord “spreken is zilver, zwijgen is goud” gebruikt? Heeft u in het verleden uitspraken gedaan waar u...
Vermaan in de liefde

Vermaan in de liefde

1 Tessalonicenzen 2:3-4 Want ons vermanen komt niet voort uit dwaling, noch uit onzuivere bedoeling; het gaat ook niet met list gepaard. Integendeel, daar God ons waardig heeft gekeurd om ons het evangelie toe te vertrouwen, spreken wij, niet om mensen te behagen,...
Ons leven hier op aarde

Ons leven hier op aarde

 49 total views,  1 views today Lucas 12:15 Hij zeide tot hen: Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit. Vandaag de dag worden velen gedreven door een onzichtbare...
Voor wie leeft u vandaag?

Voor wie leeft u vandaag?

Fillipenzen 1:22-24 Indien ik in het vlees blijf leven, betekent dat voor mij werken met vrucht, en wat ik moet kiezen, weet ik niet. Van beide zijden word ik gedrongen: ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste; maar nog in het...
Zit Jezus op de troon?

Zit Jezus op de troon?

Psalmen 119:59-60 Ik overdenk mijn wegen, ik wend mijn voeten naar uw getuigenissen. Ik haast mij en aarzel niet om uw geboden te onderhouden. Hij zag in, dat hij de verkeerde weg opging en keerde zich tot Hem. Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding...
Heer Jezus, wij geven U eer

Heer Jezus, wij geven U eer

Psalmen 103:2 Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. Vandaag wil ik u bemoedigen met Psalmen 103:2 waar staat: Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden. Het is belangrijk om dagelijks de naam des Heren te loven, te...