0
(0)

1 Tessalonicenzen 2:3-4

Want ons vermanen komt niet voort uit dwaling, noch uit onzuivere bedoeling; het gaat ook niet met list gepaard. Integendeel, daar God ons waardig heeft gekeurd om ons het evangelie toe te vertrouwen, spreken wij, niet om mensen te behagen, maar Gode, die onze harten keurt.

Vaak genoeg zien we situaties of handelingen die volgens jou onacceptabel zijn. Wij zullen te allen tijde de Bijbel moeten raadplegen (onder leiding van Gods Geest natuurlijk) om ons hierin richting te geven. Stel jezelf de vraag: wijs je iemand terecht (vermaan je iemand) om je beter te voelen, om je machtspositie te laten gelden, of doe je het puur omdat je het beste van de persoon wenst?

Ga dat altijd na geliefden en laat de Heer je helpen. Doe het omwille van de Heer, om Hem te behagen en niet je ego of om wraak te nemen. Soms doen we onnodig moeilijk omdat je in een bevoorrechte positie bent. Wel, ongeacht je positie, ongeacht je staat van dienst, ongeacht je naam. Blijf altijd dingen doen onder de leiding van Gods Geest.

Kijk wat Paulus verder zegt in 1 Tessalonicenzen 2:6‭-‬7 Ook zochten wij geen eer bij mensen, noch van u, noch van anderen, hoewel wij als apostelen van Christus ons hadden kunnen laten gelden; maar wij gedroegen ons in uw midden vriendelijk, zoals een moeder haar eigen kinderen koestert.

Blijf altijd dingen doen onder de leiding van Gods Geest.

Blijf altijd vriendelijk, aardig en lief! Blijf bidden geliefden en laat de Heer je altijd leiden. Shalom en Gado blessie!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Behoedt uw tong

Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom men het spreekwoord "spreken is zilver, zwijgen is goud" gebruikt? Heeft u in het verleden uitspraken gedaan waar u spijt van heeft? Heeft...

Ons leven hier op aarde

Hij zeide tot hen: Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit.Vandaag de dag worden velen gedreven door een onzichtbare macht namelijk: een geest van hebzucht. Hebzucht is niets anders dan:...

Voor wie leeft u vandaag?

Indien ik in het vlees blijf leven, betekent dat voor mij werken met vrucht, en wat ik moet kiezen, weet ik niet. Van beide zijden word ik gedrongen: ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste; maar nog in het vlees te blijven is...

Zit Jezus op de troon?

Ik overdenk mijn wegen, ik wend mijn voeten naar uw getuigenissen. Ik haast mij en aarzel niet om uw geboden te onderhouden. Hij zag in, dat hij de verkeerde weg opging en keerde zich tot Hem. Het is soms nodig om even een pauze te nemen en na te gaan: Ben ik op de...

Heer Jezus, wij geven U eer

Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden.Vandaag wil ik u bemoedigen met Psalmen 103:2 waar staat: Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden.Dagelijks Zijn naam loven en prijzen, na te denken over de vele zegeningen, de...

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.