0
(0)

Psalmen 23:1-2

De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets; Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren;

Koning David was schaapsherder en deelt met ons in Psalmen 23 Gods hart. Ja, de Heer verlangt van ons om Hem als Herder te erkennen. Jezus is de goede Herder en wij zijn Zijn schapen. Het klopt wat David zegt dat de Heer zijn Herder is en het hem aan niets ontbreekt!

De Heer voorziet en heeft ons lief. Hij geeft alle rust en vrede die van node zijn en: Hij verkwikt onze ziel en geeft ons nieuwe kracht! Wat een genade!

Lieve mensen, we hebben ook dieptepunten, maar de Heer garandeert dat wij niet hoeven te vrezen! Want al gaan wij door diepe dalen, Zijn stok en Zijn staf zullen ons vertroosten en de juiste richting geven. Hij zal ons in tijd verhogen! Wat een liefde en een zorg, en een voorrecht!

Als de Heer ons Herder is, zal geluk en genade ons volgen overal waar wij gaan!

Het is van eminent belang dat wij Gods hand herkennen want Hij houdt van ons en geeft in overvloed. Ja geliefden, Hij geeft ons alles wat wij nodig hebben en beschermt ons tegen de vijand. Als de Heer ons Herder is, zal geluk en genade ons volgen overal waar wij gaan!

De zegeningen van de Heer blijven komen en: bij Zijn wederkomst zullen wij voor altijd bij Hem zijn. Wat een belofte! Ongeacht uw situatie, proclameer vandaag nog: de Heer is mijn Herder! Amen.

Gods zegen,
Zs. Lucia Karssen
TOFAL Blauwgrond

Behoedt uw tong

Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom men het spreekwoord "spreken is zilver, zwijgen is goud" gebruikt? Heeft u in het verleden uitspraken gedaan waar u spijt van heeft? Heeft...

Vermaan in de liefde

Want ons vermanen komt niet voort uit dwaling, noch uit onzuivere bedoeling; het gaat ook niet met list gepaard. Integendeel, daar God ons waardig heeft gekeurd om ons het evangelie toe te vertrouwen, spreken wij, niet om mensen te behagen, maar Gode, die onze harten...

Ons leven hier op aarde

Hij zeide tot hen: Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit.Vandaag de dag worden velen gedreven door een onzichtbare macht namelijk: een geest van hebzucht. Hebzucht is niets anders dan:...

Voor wie leeft u vandaag?

Indien ik in het vlees blijf leven, betekent dat voor mij werken met vrucht, en wat ik moet kiezen, weet ik niet. Van beide zijden word ik gedrongen: ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste; maar nog in het vlees te blijven is...

Zit Jezus op de troon?

Ik overdenk mijn wegen, ik wend mijn voeten naar uw getuigenissen. Ik haast mij en aarzel niet om uw geboden te onderhouden. Hij zag in, dat hij de verkeerde weg opging en keerde zich tot Hem. Het is soms nodig om even een pauze te nemen en na te gaan: Ben ik op de...

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.