0
(0)

Hebreeën 10:24-25

En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.

Gods zegen geliefden, ik wens u alvast een gezegende werkdag. Blijf vasthouden, geef nooit op en blijf uw geest vullen met de dingen van de hemel. Ook vandaag wil ik u kort bemoedigen. Neem uw tijd al biddend om onderstaande bemoediging te lezen.

Hebreeën 10:24-25 En laten wij op elkander acht geven (laten we op elkander letten) om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken (motiveer elkander om goed te blijven doen en dat uit liefde). Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen (door elkaar aan te moedigen wordt het vuur in ons puur en zuiver gehouden), zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.

Zorg ervoor dat u zoveel als het kan omringt wordt door medegelovigen. Soms kan de getuigenis van een medegelovige u zo aanmoedigen en aansterken dat u hieruit nieuwe kracht put. Vecht voor het vuur in uw hart geliefden, verslap niet en doe er alles aan om een gezond en sterk geestelijk leven te leiden.

Blijf vasthouden, geef nooit op en blijf uw geest vullen met de dingen van de hemel.

De Heilige Geest is er om u aan te sterken, om u te leren en om u te bemoedigen. Jezus Christus houdt heel veel van u!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Spreken is zilver en zwijgen…

Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.In Psalmen 19:15 lezen we (misschien voor velen een heel bekende tekst) het volgende: Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn...

Heer Jezus, wat kan ik doen?

Jezus antwoordde hun en zeide: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, gij zoekt Mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt.Gods zegen geliefden. In Joh 6 lezen we over de wonderbare spijziging van 5000 zielen. In vers...

Volg het voorbeeld van Jezus

Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden.Shalom geliefden, vandaag wil ik u met de tekst uit 1 Petrus 2:21 bemoedigen en u op het hart drukken dat er altijd...

Een compliment voor het leven

en wanneer gij rechts of wanneer gij links zoudt willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is de weg, wandelt daarop.Ouders dienen opmerkzaam te zijn als het gaat om de dingen die zij tegen hun kinderen zeggen. Hoe ouders kinderen complimenteren zal...

Van een vloek tot een zegen

Maar de Here , uw God, heeft naar Bileam niet willen luisteren en de Here , uw God, heeft de vloek voor u in een zegen veranderd, omdat de Here , uw God, u liefhad.Gods zegen geliefden, ik hoop dat het u wel gaat, en dat de dingen die u onderneemt en ondernemen zal,...

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.