3.7
(3)

Loading

1 Petrus 2:21

Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden.

Shalom geliefden, vandaag wil ik u met de tekst uit 1 Petrus 2:21 bemoedigen en u op het hart drukken dat er altijd iemand is die:

  • naar u opkijkt!
  • heel graag wilt zijn zoals u bent!
  • precies dat wilt bereiken wat u heeft bereikt!

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Laten wij een rol model zijn en Jezus Christus uitdragen.

De tekst in 1 Pet 2:21 herbergt bijzondere waarheden:

  1. U bent geroepen
  2. Christus heeft een offer gebracht door (onterecht) te lijden
  3. Hij gaf het goede voorbeeld
  4. Dit, zodat u reden genoeg heeft om Hem te volgen

Velen van ons willen niet eens het offer brengen. Ja, want offers doen pijn, het kost geld, tijd en soms heel veel moeite. Maar kijken we wel naar het groter plaatje? Willen we anderen niet tot voorbeeld zijn, zodat zij reden genoeg hebben om ons te volgen? Vergeet dat nooit geliefden!

Kan het (dan) zo zijn dat niemand uw voorbeeld wilt opvolgen? Verander dat vandaag nog en volg het voorbeeld van Christus. Breng het offer en doe het omdat u rekening met God houdt; ook al lijdt u dus onterecht (1 Pet 2:19)

Velen van ons willen niet eens het offer brengen. Ja, want offers doen pijn, het kost geld, tijd en soms heel veel moeite.

Geef, voor zover het van u afhangt altijd het goede voorbeeld.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Spreken is zilver en zwijgen…

Spreken is zilver en zwijgen…

Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.In Psalmen 19:15 lezen we (misschien voor velen een heel bekende tekst) het volgende: Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn...

read more
Heer Jezus, wat kan ik doen?

Heer Jezus, wat kan ik doen?

Jezus antwoordde hun en zeide: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, gij zoekt Mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt.Gods zegen geliefden. In Johannes 6 lezen we over de wonderbare spijziging van 5000 zielen. In...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.7 / 5. Vote count: 3

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.