0
(0)

Openbaring 3:20

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

Laten wij vandaag met de volgende vraag beginnen. Hoe is uw relatie met Jezus Christus vandaag de dag? Achter deze vraag zitten de volgende vragen (ook wel subvragen) verscholen namelijk:

  1. Praat u (via gebed) tot Hem?
  2. Bespreekt u zaken met Hem?
  3. Overlegt u uw besluiten met Hem?
  4. Heeft u Hem al gedankt voor vandaag?
  5. Heeft u deze week al in Zijn handen opgedragen?

Dit zijn allemaal vragen die uw relatie met Hem definiëren. Toch? Hetzelfde geldt in relaties binnen het gezin, onder collega’s, vrienden en medegelovigen… als u geen contact heeft en als u niet met elkaar praat, dan kunnen we haast niet van een relatie spreken. Weet u dat Jezus op uw uitnodiging wacht?

Kijk wat er in Openbaring 3:20 staat – Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

als u geen contact heeft en als u niet met elkaar praat, dan kunnen we niet van een relatie spreken.

Hij wil graag binnenkomen en u beter leren kennen. Staat u hem toe om via de deur van uw hart binnen te komen? Neem Hem vandaag nog aan en breng een keer in uw situatie. Bidt het zondaarsgebed en accepteer Hem in uw leven, want Jezus Christus is de weg, de waarheid en het leven (Joh 14:6).

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Let op uw woorden

Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen.Toen God de hemel en de aarde schiep: sprak Hij woorden die scheppend zijn. Er zij licht! En er was licht.Weet u, u...

Doe wat God van u wil

Daarom stellen wij er een eer in, hetzij thuis, hetzij in den vreemde, Hem welgevallig te zijn. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat eenieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naar dat hij gedaan heeft, hetzij...

Doe alles als voor de Here

Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme.Niemand zal behouden worden door goede werken. U zal niet behouden worden omdat u: christelijke ouders heeft naar de kerk gaat...

Geloof en zie op Jezus

Doch Jezus luisterde niet naar wat gezegd werd, maar Hij zeide tot de overste der synagoge: Wees niet bevreesd, geloof alleen.In Marc 5:21-43 lezen we het verhaal van het dochtertje van Jairus waar wij een heel belangrijke principe van geloof zien. Lees deze tekst...

Bidt en beweeg de hemel

Hoe zou één er duizend kunnen najagen en zouden twee er tienduizend op de vlucht kunnen drijven, als niet hun Rots hen verkocht en de Here hen prijsgegeven had.De kracht van groepsgebed is niet te onderschatten want God is het die ten strijde gaat. Wanneer één...

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.