3.7
(7)

Loading

2 Korinthiërs 3:18 NBG51

En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.

Wij moeten onze ogen onder alle omstandigheden richten op Jezus willen we getransformeerd worden naar hetzelfde beeld! De apostel Petrus die op het water liep (Matteüs 14:22-23) werd (op dat moment) ‘getransformeerd’ naar het bovennatuurlijke omdat hij zijn ogen richtte op Jezus.

Echter, wanneer we ons ogen richten op de Koning der koningen dan belooft Hij: dat Hij u niet zal begeven noch verlaten.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Hij veranderde hierdoor naar het beeld van Christus! Op het moment dat hij zijn ogen richtte op de omstandigheden (de storm, het water, de wind) veranderde hij opnieuw naar het natuurlijke en dreigde hierdoor te verdrinken.

Lieve lezer, de tekst in 2 Korinthiërs 3:18 motiveert ons om de heerlijkheid des Heren te (blijven) weerspiegelen (onder alle omstandigheden), om zo te veranderen naar het beeld (dat is Christus) van heerlijkheid tot heerlijkheid. Uiteraard, slechts en alleen door Gods Heilige Geest!

Omstandigheden zullen komen en u diep treffen en uw blijdschap wegnemen. Echter, wanneer we ons ogen richten op de Koning der koningen dan belooft Hij: dat Hij u niet zal begeven noch verlaten (Hebreeën 13:5). Laten we onze ogen opheffen naar de bergen en hulp van de Heer verwachten, want Hij heeft de hemel en aarde geschapen! (Psalmen 121:1).

Laat uw situatie u dus niet de baas zijn, maar geef het aan Koning Jezus, want Hij zal u nooit en nimmer teleurstellen! De Bijbel leert dat Hij ver is van de goddelozen, maar weet lieve lezer dat Hij het gebed van rechtvaardigen zal horen (Spreuken 15:29)

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Geef uw nood aan Jezus

Geef uw nood aan Jezus

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.De Bijbel leert ons in 1 Petrus 5:8 om nuchter en waakzaam te zijn, omdat de tegenpartij, de duivel, rond gaat als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden! Ik denk dat velen van ons bekend zijn met...

read more
U bent meer dan overwinnaar

U bent meer dan overwinnaar

Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd."Wat niet weet, wat niet deert" zegt men, maar wanneer u het weet dan zal het u tot heel veel zegen zijn. Het is belangrijk om te weten dat de duivel een verslagen vijand...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.7 / 5. Vote count: 7

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.