0
(0)

Deuteronomium 32:30 NBG51

Hoe zou één er duizend kunnen najagen en zouden twee er tienduizend op de vlucht kunnen drijven, als niet hun Rots hen verkocht en de Here hen prijsgegeven had.

De kracht van groepsgebed is niet te onderschatten want God is het die ten strijde gaat. Wanneer één gelovige bidt dan is de kracht die daaraan gekoppeld is gelijk aan 1000; wanneer twee bidden wordt dit niet verdubbeld maar juist vertienvoudigd!

Deut 32:30 NBG51 geeft ons inzicht hierin: Hoe zou één er duizend kunnen najagen en zouden twee er tienduizend op de vlucht kunnen drijven, als niet hun Rots hen verkocht en de Here hen prijsgegeven had.

De Here zal verwarring brengen in het kamp van de vijand en zal hen verlammen en hun zwakheden prijsgeven, zodat wij hen kunnen verslaan, als God voor ons is wie zal durven om tegen ons te zijn? (Rom 8:31).

Hoe meer u weet, hoe beter u zich zal kunnen beschermen tegen zijn leugens en hoe effectiever u zal zijn in de strijd.

Daarom zal de vijand uw gebedsleven en het lezen van Gods woord als eerste aanvallen en ervoor zorgen dat de waarheden Gods u onbekend blijven. Hoe meer u weet, hoe beter u zich zal kunnen beschermen tegen zijn leugens en hoe effectiever u zal zijn in de strijd. Blijf daarom bidden en geef geen moment op! Vraag de Here om u dagelijks te zalven zodat uw gebed op een veel hoger niveau getild mag worden!

Bidt als groep aanhoudend en ga samen de strijd aan in de geestelijke wereld! De Heer heeft trouwens belooft dat wanneer u als groep eenparig iets begeert de gebeden verhoord zullen worden en u alles zal ontvangen waarvoor u bidt! (Mat 18:19)

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Is Jezus uw vriend?

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.Laten wij vandaag met de volgende vraag beginnen. Hoe is uw relatie met Jezus Christus vandaag de dag? Achter...

Let op uw woorden

Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen.Toen God de hemel en de aarde schiep: sprak Hij woorden die scheppend zijn. Er zij licht! En er was licht.Weet u, u...

Doe wat God van u wil

Daarom stellen wij er een eer in, hetzij thuis, hetzij in den vreemde, Hem welgevallig te zijn. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat eenieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naar dat hij gedaan heeft, hetzij...

Doe alles als voor de Here

Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme.Niemand zal behouden worden door goede werken. U zal niet behouden worden omdat u: christelijke ouders heeft naar de kerk gaat...

Geloof en zie op Jezus

Doch Jezus luisterde niet naar wat gezegd werd, maar Hij zeide tot de overste der synagoge: Wees niet bevreesd, geloof alleen.In Marc 5:21-43 lezen we het verhaal van het dochtertje van Jairus waar wij een heel belangrijke principe van geloof zien. Lees deze tekst...

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.