0
(0)

Galaten 6:4 NBG51

Ieder moet zijn eigen werk toetsen; dan zal hij slechts voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor een ander.

God is goed! Hij is trouw! Hij is onze Voorziener! Hij is onze Heelmeester! Wat is Hij niet? Het wordt tijd geliefden, dat wij naar onszelf gaan kijken en bij ons zelf te rade gaan: “Wat wil ik van mijn leven”?

Mooie vraag toch? Laat uw leven niet doelloos zijn, maar bidt God om u scherp en opmerkzaam te maken in alles. Zelfreflectie is van eminent belang. Het is zo belangrijk! Wij hebben zoveel tijd om naar anderen te kijken, maar nemen niet eens een moment om naar ons zelf te kijken. Laat die spiegel niet voor niets staan maar gebruik het! Zoek verder geen goedkeuring bij uw naaste, maar nader tot de Heer, want Hij houdt zonder voorwaarde van u.

Galaten 6:4 NBG51
Ieder moet zijn eigen werk toetsen; dan zal hij slechts voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor een ander.

Wij hebben zoveel tijd om naar anderen te kijken, maar nemen niet eens een moment om naar ons zelf te kijken.

Ik spreek van hieruit genezing en heling over uw leven, zowel lichamelijk als geestelijk, over uw gezin, uw financiën en uw onderneming. Dat de bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest u op een bijzondere manier mag aanraken, in Jezus naam!

Laten wij onze ogen opheffen naar de bergen vanwaar onze hulp zal komen. Ja, daar waar de Here vertoeft!  Amen, kom Heer Jezus!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Is Jezus uw vriend?

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.Laten wij vandaag met de volgende vraag beginnen. Hoe is uw relatie met Jezus Christus vandaag de dag? Achter...

Let op uw woorden

Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen.Toen God de hemel en de aarde schiep: sprak Hij woorden die scheppend zijn. Er zij licht! En er was licht.Weet u, u...

Doe wat God van u wil

Daarom stellen wij er een eer in, hetzij thuis, hetzij in den vreemde, Hem welgevallig te zijn. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat eenieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naar dat hij gedaan heeft, hetzij...

Doe alles als voor de Here

Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme.Niemand zal behouden worden door goede werken. U zal niet behouden worden omdat u: christelijke ouders heeft naar de kerk gaat...

Geloof en zie op Jezus

Doch Jezus luisterde niet naar wat gezegd werd, maar Hij zeide tot de overste der synagoge: Wees niet bevreesd, geloof alleen.In Marc 5:21-43 lezen we het verhaal van het dochtertje van Jairus waar wij een heel belangrijke principe van geloof zien. Lees deze tekst...

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.