0
(0)

Spreuken 29:18 NBG51

Indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk, maar heil hem die de wet bewaart.

Zonder visie en doel (Spreuken 29:18) zal u niet voorbereid zijn op de uitdagingen van het leven! Het betekent dat u doelloos rond zal dwalen en u zichzelf pas op de plaats van bestemming zal afvragen: is dit de richting die ik wil opgaan?

De vraag op dat moment is dan veels te laat, want u was niet voorbereid gekomen! Denk daarom aan uw eindbestemming en wacht niet tot u op de drempel van (zeg maar) de dood bent.

U zal dan gedisciplineerd, goed voorbereid en met genoeg olie in uw lamp uw eindbestemming bewerken!

Vul uw geest met het woord van God, laat u onderwijzen, omring u met geloofsgenoten die u enkel dichter bij de Vader kunnen brengen. Hierdoor zal u Zijn stem en dus de richting die u moet opgaan beter verstaan. U zal dan gedisciplineerd, goed voorbereid en met genoeg olie in uw lamp uw eindbestemming bewerken! Laat dit u aanmoedigen en geef niet op, maar houdt vast aan de voeten van ons Heer en Heiland, Jezus Christus.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Geef uw nood aan Jezus

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.De Bijbel leert ons in 1 Petrus 5:8 om nuchter en waakzaam te zijn, omdat de tegenpartij, de duivel, rond gaat als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden! Ik denk dat velen van ons bekend zijn met...

U bent meer dan overwinnaar

Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus."Wat niet weet, wat niet deert" zegt men, maar wanneer u het weet dan zal het u tot heel veel zegen zijn. Het is...

U bent gezegend in Christus

Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.Gods zegen geliefden, Efeziërs 1:3 herinnert ons eraan dat wij in Christus met alle geestelijke zegen in de hemelse...

Gelooft u dat Jezus het wil?

En zie, een melaatse kwam tot Hem en viel voor Hem neder, zeggende: Here, indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen. En Hij strekte de hand uit en raakte hem aan en zeide: Ik wil het, word rein. En terstond werd hij rein van zijn melaatsheid.Heel veel christenen hebben...

Ik hef mijn ogen

En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.Wij moeten onze ogen onder alle omstandigheden richten op...

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.