3
(4)

Loading

Johannes 6:37 NBG51

Alles wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen, en wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.

Gods zegen geliefden, laten we de volgende 4 groepen aan teksten al biddend doornemen, en laten deze waarheden u diepe inzicht geven.

Romeinen 10:13 want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.

Matteüs 11:28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; Johannes 6:37 Alles wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen, en wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.

Johannes 7:37 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke!

Johannes 1:12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven;

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Wanneer u doorbraak wil hebben in uw leven dan gaat u zelf stappen moeten ondernemen in geloof, omdat niemand dat voor u gaat doen. Deze teksten verschaffen ons de volgende inzichten.

Inzicht 01: Jezus belooft dat u behouden zal worden, wanneer u zelf de stap neemt om Hem aan te roepen.

Inzicht 02: Als u rust wil hebben van de vermoeidheid en de belasting van omstandigheden, dan moet u zelf die stap nemen om tot Hem te gaan want Hij belooft en zegt: wanneer u tot Hem gaat zal Hij u 100% niet uitwerpen, Hij zal u niet negeren noch afsnauwen. Ja, dat is wat Hij u belooft!

Wanneer u doorbraak wil hebben in uw leven gaat u zelf stappen in geloof moeten ondernemen

Inzicht 03: Als u dorst heeft moet u niet alleen de stap nemen om te komen, maar u moet ook de stap nemen om te drinken van dat wat Hij u geeft! Velen komen om te dienen, maar doen geen verdere stappen om te drinken van de wijn die de Here hen geeft.

Inzicht 04: U zal het besluit zelf moeten nemen om de Here te accepteren, om Hem aan te nemen als u een kind van God wil worden en wil functioneren onder de zalving van Gods Heilige Geest.

Zonder actie van u zelf, zal de Here niet bewegen en u niet vrijzetten van het juk! Laat het woord van God u vandaag extra bemoedigen. Sta niet rond te kijken, maar neem de stap vandaag nog: in geloof!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Geef uw nood aan Jezus

Geef uw nood aan Jezus

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.De Bijbel leert ons in 1 Petrus 5:8 om nuchter en waakzaam te zijn, omdat de tegenpartij, de duivel, rond gaat als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden! Ik denk dat velen van ons bekend zijn met...

read more
U bent meer dan overwinnaar

U bent meer dan overwinnaar

Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd."Wat niet weet, wat niet deert" zegt men, maar wanneer u het weet dan zal het u tot heel veel zegen zijn. Het is belangrijk om te weten dat de duivel een verslagen vijand...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3 / 5. Vote count: 4

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.