3.7
(3)

Loading

Fillipenzen 4:8 NBG51

Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat;

Shalom geliefden, vandaag wil ik u bemoedigen met de tekst uit Fillipenzen 4:8. Deze tekst is opnieuw een herinnering aan ons, of moet ik zeggen een waarschuwing? We zijn vandaag heel druk met de dingen van de wereld en zijn zo gefocust op zaken die ons juist verder van de Here brengen.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Natuurlijk moeten we leven en ons voor het werk klaar maken, en het nodige prepareren. Zorg ervoor dat u de Heer in alles betrekt en Hem vooral om raad vraagt. Alles wat negatief geladen is en u afbreekt, zal alleen maar bijdragen aan nog meer wrok en bitterheid. Wees dus selectief en laat de Heilige Geest u dagelijks leiden in voornamelijk uw keuzes. We zijn toch geheel anders omdat we Christus hebben leren kennen? (Efeziërs 4:20)

Zorg ervoor dat u de Heer in alles betrekt en Hem vooral om raad vraagt.

Geef de duivel daarom geen ruimte (Efeziërs 4:27) maar biedt dagelijks zoveel als mogelijk weerstand aan hem (Jacobus 4:7)! We leven op deze aarde, maar tijdelijk dus laten we onze ogen richten op het eeuwige.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Geef uw nood aan Jezus

Geef uw nood aan Jezus

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.De Bijbel leert ons in 1 Petrus 5:8 om nuchter en waakzaam te zijn, omdat de tegenpartij, de duivel, rond gaat als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden! Ik denk dat velen van ons bekend zijn met...

read more
U bent meer dan overwinnaar

U bent meer dan overwinnaar

Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd."Wat niet weet, wat niet deert" zegt men, maar wanneer u het weet dan zal het u tot heel veel zegen zijn. Het is belangrijk om te weten dat de duivel een verslagen vijand...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.7 / 5. Vote count: 3

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.