0
(0)

Marcus 5:36 NBG51

Doch Jezus luisterde niet naar wat gezegd werd, maar Hij zeide tot de overste der synagoge: Wees niet bevreesd, geloof alleen.

In Marc 5:21-43 lezen we het verhaal van het dochtertje van Jairus waar wij een heel belangrijke principe van geloof zien. Lees deze tekst voor u de onderstaande bemoediging doorneemt.

Vaak genoeg wanneer er een gebed wordt uitgesproken over uw leven, dan kijken we naar de persoon die bidt, we veroordelen hem of haar, en openen zo een deur voor de duivel. Ja, de deur van ongeloof, die u berooft van uw doorbraak – uw wonder!

Jezus alleen zal u de doorbraak geven door het gelovig gebed en de kracht van de Heilige Geest.

Terwijl men met negatief verslag op Jezus afkwam (vers 35) zei Jezus het volgende in vers 36: Doch Jezus luisterde niet naar wat gezegd werd, maar Hij zeide tot de overste der synagoge: Wees niet bevreesd, geloof alleen.

We lezen verder in vers 37 dat hij niemand toestond om mee te gaan dan Petrus, Jakobus en Johannes. Waarom deed Hij dat? Vaak genoeg kijken wij naar de omstandigheden, de ‘atmosfeer’, naar de persoon die bidt, maar niemand kijkt naar de Vader die geneest! Niemand ziet op Jezus, onze Geneesheer!

Jezus wist dat ongeloof hun wonder zou blokkeren, daarom dat hij alle mensen uit het huis verjoeg (vers 40). Dit was dus noodzakelijk, voor Hij dus het wonder deed! Ook vandaag wil God een wonder in uw leven doen. Men heeft misschien voor u gebeden, maar u keek naar de persoon en de duivel fluisterde u het volgende in: wat gaat hij voor u kunnen doen?

Weet een ding: de persoon die bidt gaat inderdaad niets voor u kunnen doen, maar Jezus wel! Jezus alleen zal u de doorbraak geven door het gelovig gebed en de kracht van de Heilige Geest. Laat dit u bemoedigen geliefden. Vertrouw alleen op Jezus, die geneest, herstelt en doorbraak geeft.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Is Jezus uw vriend?

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.Laten wij vandaag met de volgende vraag beginnen. Hoe is uw relatie met Jezus Christus vandaag de dag? Achter...

Let op uw woorden

Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen.Toen God de hemel en de aarde schiep: sprak Hij woorden die scheppend zijn. Er zij licht! En er was licht.Weet u, u...

Doe wat God van u wil

Daarom stellen wij er een eer in, hetzij thuis, hetzij in den vreemde, Hem welgevallig te zijn. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat eenieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naar dat hij gedaan heeft, hetzij...

Doe alles als voor de Here

Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme.Niemand zal behouden worden door goede werken. U zal niet behouden worden omdat u: christelijke ouders heeft naar de kerk gaat...

Bidt en beweeg de hemel

Hoe zou één er duizend kunnen najagen en zouden twee er tienduizend op de vlucht kunnen drijven, als niet hun Rots hen verkocht en de Here hen prijsgegeven had.De kracht van groepsgebed is niet te onderschatten want God is het die ten strijde gaat. Wanneer één...

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.