0
(0)

Efeziërs 1:3 NBG51

Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.

“Wat niet weet, wat niet deert” zegt men, maar wanneer u het weet dan zal het u tot heel veel zegen zijn. Het is belangrijk om te weten dat de duivel een verslagen vijand is. Jezus Christus heeft hem aan het kruis verslagen en heeft hem ontwapend (Kol 2:15); de duivel heeft dus geen power meer! Het enige waar hij goed in is, is liegen: omdat hij de vader der leugen is (Joh 8:44).

Laat de duivel u niet voor schut zetten, en u doen twijfelen zodat u wankelt in uw geloof.

Hij is in staat om u lichamelijk aan te vallen en u doen geloven dat u ziek wordt, maar weet dat u door de striemen van Jezus al genezen bent! (Jes 53:5). Hij kan u financieel verlammen, u door omstandigheden doen twijfelen, maar weet dat hij de strijd niet zal overwinnen (Jer 1:18-19).

Bestraf hem daarom zo vaak u kunt en herinner hem  steeds eraan dat u weet wie u bent in Christus. Misschien lijdt u gebrek, althans hiervan zal hij u steeds overtuigen, maar weet dat de Heer in al uw behoeften heerlijk voorziet (Fil 4:19).

Laat de duivel u niet voor schut zetten, en u doen twijfelen zodat u wankelt in uw geloof. Hij liegt! Hij is een leugenaar! Sta dus op de belofte van de Heer, neem uw plaats in en leef elke dag een leven van overwinning!

Hij kan u financieel verlammen, u door omstandigheden doen twijfelen, maar weet dat hij de strijd niet zal overwinnen (Jer 1:18-19).

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Geef uw nood aan Jezus

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.De Bijbel leert ons in 1 Petrus 5:8 om nuchter en waakzaam te zijn, omdat de tegenpartij, de duivel, rond gaat als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden! Ik denk dat velen van ons bekend zijn met...

U bent gezegend in Christus

Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.Gods zegen geliefden, Efeziërs 1:3 herinnert ons eraan dat wij in Christus met alle geestelijke zegen in de hemelse...

Gelooft u dat Jezus het wil?

En zie, een melaatse kwam tot Hem en viel voor Hem neder, zeggende: Here, indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen. En Hij strekte de hand uit en raakte hem aan en zeide: Ik wil het, word rein. En terstond werd hij rein van zijn melaatsheid.Heel veel christenen hebben...

Ik hef mijn ogen

En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.Wij moeten onze ogen onder alle omstandigheden richten op...

Bedenk de dingen van boven

Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat;Shalom geliefden, vandaag wil ik u bemoedigen met de tekst uit Fillipenzen 4:8 'Voorts,...

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.