3.7
(3)

Loading

2 Korinthiërs 5:9-10

Daarom stellen wij er een eer in, hetzij thuis, hetzij in den vreemde, Hem welgevallig te zijn. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat eenieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naar dat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

De volgende tekst is gehaald uit het Boek vertaling. Lees de tekst biddend en laat Gods Heilige Geest uw ogen openen.

2 Korinthiërs 5:9-10 HTB Daarom is ons hoogste doel: doen wat Hij wil, of we nu in dit lichaam of thuis bij de Here zijn. Want wij zullen allemaal eens voor Christus rekenschap moeten afleggen. Dan wordt alles blootgelegd. Ieder van ons zal krijgen wat hem toekomt, voor wat hij in zijn aardse lichaam heeft gedaan, goed of kwaad.

Laat deze tekst u inspireren en laat het uw hoogste prioriteit zijn om te doen wat God van u wilt!

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Alles wat u doet, zal aan het licht komen en u zult rekenschap moeten afleggen wat u met uw talenten gedaan heeft. U krijgt dus precies dat wat u toekomt.

Dat is toch de wil van de Heer dat we ons ontfermen over de zwakken en voornamelijk het Evangelie aan de ganse schepping verkondigen?

De Heer wilt  heel graag via ons de wereld bereiken. Ja geliefden, de Heilige Geest wilt u heel graag gebruiken om het evangelie te verkondigen, om behoeftigen te voorzien, om gebrokenen van ziel op te richten door voor hen te bidden en om hen zoveel als mogelijk te helpen. Dat is toch de wil van de Heer dat we ons ontfermen over de zwakken en voornamelijk het Evangelie aan de ganse schepping verkondigen?

De vraag is: wie heeft u de afgelopen tijd bereikt met het Evangelie en hoeveel vrucht heeft u gedragen? De komst van Jezus Christus is nabij geliefden. Vul dagelijks verse olie aan en laat uw olie niet opraken (Matteüs 25:1-13). Weet dat al het tijdelijke van deze wereld zal vergaan, maar het eeuwige van de Heer zal voor altijd blijven.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Is Jezus uw vriend?

Is Jezus uw vriend?

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.Laten we vandaag met de volgende vraag beginnen. Hoe is uw relatie met Jezus Christus vandaag de dag? Achter...

read more
Let op uw woorden

Let op uw woorden

Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen.Toen God de hemel en de aarde schiep: sprak Hij woorden die scheppend zijn. Er zij licht! En er was licht. Sluit u...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.7 / 5. Vote count: 3

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.