3.7
(3)

Loading

Matteüs 8:2-3 NBG51

En zie, een melaatse kwam tot Hem en viel voor Hem neder, zeggende: Here, indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen. En Hij strekte de hand uit en raakte hem aan en zeide: Ik wil het, word rein. En terstond werd hij rein van zijn melaatsheid.

Heel veel christenen hebben gehoord dat Jezus in staat is om te helen, om te genezen, en om de nodige doorbraak te geven. Er zijn natuurlijk ook christenen die het geloof niet kunnen opbrengen dat de Heer het ook voor hun wil doen. “Wil de Heer me wel zegenen en genezen?” vragen ze zich af.

De persoon in Matteüs 8:2-3 die lepra had vroeg Jezus of Hij hem wilde genezen. Hij wist dat hij het kon, maar was niet zeker of Hij het wilde.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Jezus antwoordde en zei: Ja ik wil! Vaak geloven we wel in Zijn eeuwige kracht, maar de zekerheid hebben we niet of Jezus ons ook wil genezen, of dat Jezus het ook voor ons wil doen.

Wij moeten heel voorzichtig zijn met gedachten die we koesteren of toelaten in ons leven en moeten ons bewapenen met het woord van God. Om geloof te ontwikkelen en sterk te zijn is het van belang om het woord van God te bestuderen en te horen om zo te weten wie Hij is en welke gedachten Hij voornamelijk over ons koestert. Dat is de enige manier om negatieve gedachten te weren, die ons verder afbrengen van ons geloof en die ons doen twijfelen in de Almacht van de Heer!

Vaak geloven we wel in Zijn eeuwige kracht, maar de zekerheid hebben we niet of Jezus ons ook wil genezen, of dat Jezus het ook voor ons wil doen.

Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid (Hebreeën 13:8). Ja, Hij wil jou de overwinning geven, Hij wil je genezen en je geven de verlangens van jouw hart! De vraag is: geloof jij dat Jezus dat ook wil?

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Geef uw nood aan Jezus

Geef uw nood aan Jezus

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.De Bijbel leert ons in 1 Petrus 5:8 om nuchter en waakzaam te zijn, omdat de tegenpartij, de duivel, rond gaat als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden! Ik denk dat velen van ons bekend zijn met...

read more
U bent meer dan overwinnaar

U bent meer dan overwinnaar

Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd."Wat niet weet, wat niet deert" zegt men, maar wanneer u het weet dan zal het u tot heel veel zegen zijn. Het is belangrijk om te weten dat de duivel een verslagen vijand...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 3.7 / 5. Vote count: 3

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.