0
(0)

Prediker 10:5-6 NBG51

Er is een kwaad, dat ik zag onder de zon als een dwaling, die bij een machthebber haar oorsprong vond: de dwaas werd op de hoogste posten gesteld, aanzienlijken en rijken zaten in vernedering;

Het boek Prediker is best wel een vreemd boek met zoveel uitspraken waar wij bij ons zelf te rade gaan: lukt het wel met koning Salomo? Deze brief is geschreven toen hij een bepaalde leeftijd had bereikt en hij ‘bijna’ alles had gezien. We mogen nooit onderschatten wat ervaring met ons als mens doet. Het maakt ons attent en opmerkzaam, en het mechanisme dat automatisch inschakelt, is: het mag mij nooit meer overkomen!

Veel ouderen zien gevaren waar er (in onze ogen) misschien geen gevaren zijn en worden door de jonge generatie vaak als ouderwets bestempeld.

In tijd ontdekken wij wel, dat de vele waarschuwingen van ouderen, vaak genoeg noodkreten waren die ons voor pijn en onheil moesten behoeden. Salomo waarschuwt ons in Prediker 10:5-6, dat hij inzag dat leiders die aan dwazen macht gaven, alleen maar onheil over zich haalden. Hij somt verder een aantal voorbeelden op en onderstreept in vers 10 dat het hebben van wijsheid het voornaamste is om succesvol te zijn (Prediker 10:10)!

We mogen nooit onderschatten wat ervaring met ons als mens doet.

Verder missen velen een heel belangrijke sleutel in deze zeer interessante brief namelijk dat God alles op Zijn tijd doet! Het feit dat u in een periode van strijd zit is een seizoen in uw leven, dat voorbij zal gaan. Wist u dat God alles voortreffelijk heeft gemaakt en op zijn tijd? (Prediker 3:11) Het is daarom noodzakelijk om God te vertrouwen en steeds weer Zijn leiding te zoeken, willen wij succesvol zijn. De noodzaak voor het hebben van wijsheid is hoog en daarom zullen wij een Godvrezend leven moeten leiden want dat is het begin van de wijsheid (Spreuken 9:10)! Zoek daarom dagelijks Gods nabijheid zodat u wijs en doordacht besluiten neemt!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Gods gunst is uw deel

Gods gunst is uw deel

Door de Here worden de schreden van de man bevestigd, aan wiens weg Hij welgevallen heeft; wanneer hij valt, stort hij niet neder, want de Here schraagt zijn hand.Onze levensstijl en de keuzes die wij maken hebben impact op de samenloop van omstandigheden in ons...

read more
Gods geschenk voor u

Gods geschenk voor u

Verdrukking en benauwdheid (zal komen) over ieder levend mens, die het kwade bewerkt, eerst de Jood en ook de Griek; maar heerlijkheid, eer en vrede over ieder, die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek.Het is alweer Kerst! Een periode van verzoening, vrede,...

read more
Hoe lieflijk zijn de voeten

Hoe lieflijk zijn de voeten

Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.