Beweeg mijn hart

Beweeg mijn hart

 80 total views Matteus 9:36 NBG51 Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben. Wij lezen in Matteüs 9:36 dat Jezus met ontferming werd bewogen toen Hij de...
Zie niet angstig rond

Zie niet angstig rond

 78 total views,  1 views today Jesaja 41:10 NBG51 Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand. De gevolgen van de pandemie heeft velen in...
Wandel in het licht

Wandel in het licht

 48 total views,  1 views today 1 Johannes 1:6‭-‬7 NBG51 Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet; maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is,...
Gods gunst is uw deel

Gods gunst is uw deel

 79 total views Psalmen 37:23-24 NBG51 Door de Here worden de schreden van de man bevestigd, aan wiens weg Hij welgevallen heeft; wanneer hij valt, stort hij niet neder, want de Here schraagt zijn hand. Onze levensstijl en de keuzes die wij maken hebben...
Wijsheid is het voornaamste

Wijsheid is het voornaamste

 74 total views Prediker 10:5-6 NBG51 Er is een kwaad, dat ik zag onder de zon als een dwaling, die bij een machthebber haar oorsprong vond: de dwaas werd op de hoogste posten gesteld, aanzienlijken en rijken zaten in vernedering; Het boek Prediker is best...
Gods geschenk voor u

Gods geschenk voor u

 61 total views,  2 views today Romeinen 2:9-10 NBG51 Verdrukking en benauwdheid (zal komen) over ieder levend mens, die het kwade bewerkt, eerst de Jood en ook de Griek; maar heerlijkheid, eer en vrede over ieder, die het goede werkt, eerst de...