5
(2)

Loading

2 Petrus 3:18 NBG21

Maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid.

Het evangelie verkondigen kent heel wat uitdagingen. Jezus Christus heeft nadrukkelijk de opdracht gegeven om heen te gaan en discipelen voor Hem te maken, hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en hen alles te onderwijzen wat Hij ons geleerd heeft (Matteüs 28:19).

Vaak ervaren wij momenten waar men vreemd naar ons opkijkt wanneer wij het Evangelie aan hen verkondigen. De ene vindt het allemaal niet belangrijk, weer de andere maakt er een grap van en weer anderen die niets hiervan willen weten! Uiteraard zijn er ook velen die hongeren naar het woord, die hongeren naar meer van God en een diep verlangen hebben om dicht bij Hem te zijn.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties

Terwijl Paulus onderstreept om het woord met alle geduld te verkondigen als het nou gelegen of ongelegen is (2 Timoteüs 4:2), maakt hij duidelijk dat er een tijd zal aanbreken waar men het Evangelie niet meer kan aanhoren (vers 3). Jammer zo natuurlijk! Zij horen wel wat er gezegd wordt, maar zijn niet in staat om het te verstaan (Handelingen 28:26)! Blijf daarom in alle liefde en geduld de mensen om u heen vertellen wat Jezus voor u gedaan heeft. Het is namelijk de wil van God dat eenieder behouden wordt (1 Timoteüs 2:4). Toch?

Wordt niet ontmoedigd, maar put kracht uit het woord van God, want de situatie waar mensen zich bevinden speelt een heel belangrijke rol. Zij die gezond zijn en geen problemen hebben, hebben Jezus niet nodig (Marcus 2:17)! Eenieder loopt trouwens risico om in tijd op een punt te komen waar mensenkennis geen toegevoegde waarde heeft en geen soelaas zal kunnen bieden. Ja hoor, wanneer een situatie op uw pad komt die uitzichtloos is. Een situatie waar de medische wereld geen antwoord op heeft. Een situatie waar noch uw geld, noch uw netwerk en noch uw kennis soelaas kunnen bieden. Zoeken we dan pas naar God?

Blijf daarom in alle liefde en geduld de mensen om u heen vertellen wat Jezus voor u gedaan heeft.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Mijn uren geef ik aan Jezus

Mijn uren geef ik aan Jezus

Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.De mens is heel apart geschapen en is in staat om heel ver te komen wanneer zij dat wensen. Ga maar eens na welke doorbraken de mens allemaal heeft doorgemaakt op het gebied van de...

read more
Alle vlees is als gras

Alle vlees is als gras

Want: Alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras; het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het woord, dat u als evangelie verkondigd is.Zonde heeft ons zodanig in haar greep dat...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.