5
(2)

Loading

2 Petrus 3:18 NBG21

Maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid.

Wanneer we tot geloof komen moet het ons verlangen zijn om geestelijk te groeien. U blijft toch niet altijd een baby of een kind? Nee, u heeft gezonde voeding nodig en een omgeving waar u tot volle wasdom kan groeien (Efeziërs 4:13). Dit, met uw eigen kracht en inzet verrichten, zal van tijdelijke aard zijn!

Vraag daarom de Heilige Geest steeds om leiding, en laten we alles samen met Hem ondernemen dan zal Hij u van al het nodige voorzien. Hier treft u een lijst aan met 7 belangrijke punten die een atmosfeer van groei stimuleren. Het helpt me dagelijks om in Hem te blijven, en ik weet dat het ook u tot zegen zal zijn.

Zijn deze 7 punten voldoende om een atmosfeer van groei te creëren? Misschien niet voor eenieder, maar het is wel een houvast om te beginnen! De Heilige Geest werkt met eenieder anders dus vraag Hem om u hierin te ondersteunen. Mijn gebed is natuurlijk dat deze punten u inzicht mogen geven om dicht bij Gods hart te blijven en dat u tot volle wasdom mag groeien (Efeziërs 4:13).

Bekijk de details van elk van de punten door ze één voor één open te klikken.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties

Ken Gods wil

Weet wie u bent in Christus, wat Zijn wil is en wat Hij van u verlangt. Zijn wil vinden we in Zijn woord: de Bijbel. Bekijk ook predikingen en Bijbelstudies van mannen Gods. Formuleer Zijn wil (op papier) voor uzelf en lees dit dagelijks om u te blijven inspireren.

Heb stille tijd

Plan dagelijks stille tijd met de Heer. Lees de Bijbel (gebruik een leesplan), praat tot God en vraag Hem wat Hij u vandaag wil leren. Bidt daarna voor specifieke onderwerpen (familie, gezin, het land, uw naaste) zodat Gods koninkrijk ook bij hun geopenbaard mag worden.

Bidt God om hulp

Bidt God dat u consistent blijft in uw stille tijd, en dat Hij u dagelijks hierin ondersteunt. Een relatie starten is één, maar consistent zijn en de relatie onderhouden is over het algemeen een uitdaging! Bidt daarom standvastig hiervoor, want gebed is de sleutel!

Mediteer Gods woord

Houdt dagelijks een tekst vast en memoriseer het, mediteer erover en vraag de Heilige Geest hoe dit van toepassing is in uw leven. Het is belangrijk dat we Gods woord op onze lippen hebben!

Dank en Prijs Hem

Neem uw tijd om God te danken voor de dingen die Hij u bovendien geschonken heeft. Zing Hem een nieuw lied, loof en prijs Hem, en laat dit uw levenshouding zijn totdat Jezus komt.

De vrucht

Door boven genoemde punten consistent toe te passen, zal de vrucht van de Heilige Geest tot uiting komen in uw leven (Galaten 5:22). Let wel, vruchten hebben tijd nodig om zich te ontwikkelen. Heb daarom geduld en vraag Gods Heilige Geest om u hiermee te helpen.

Bezoek de gemeente

Wees voorbeeldig en laat Gods Heilige Geest altijd deel zijn van al uw activiteiten. Uw houding, uw manier van spreken en uw manier van doen zal opvallen en medestrijders om u heen inspireren. Bezoek de gemeente, ontvang nieuwe kracht en inspireer elkaar zoveel als mogelijk.

Heeft u andere punten die u dagelijks hierin helpen? Laat dan uw feedback onderin achter zodat wij ook van u kunnen leren. Alvast bedankt voor uw feedback!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Mijn uren geef ik aan Jezus

Mijn uren geef ik aan Jezus

Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.De mens is heel apart geschapen en is in staat om heel ver te komen wanneer zij dat wensen. Ga maar eens na welke doorbraken de mens allemaal heeft doorgemaakt op het gebied van de...

read more
Alle vlees is als gras

Alle vlees is als gras

Want: Alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras; het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het woord, dat u als evangelie verkondigd is.Zonde heeft ons zodanig in haar greep dat...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.