0
(0)

 44 total views,  2 views today

Nehemia 1:11 NBG51

Ach, Here, laat toch uw oor opmerkzaam zijn op het gebed van uw knecht en op het gebed van uw knechten, die een welgevallen hebben aan de vreze van uw naam, en doe uw knecht heden slagen en laat hem erbarming vinden bij deze man.

Het verhaal van Nehemia is heel inspirerend waarin wij een aantal sleutels kunnen vinden. Wij lezen in Nehemia 1 dat hij initiatief nam en naar de leef- en woonomstandigheden van de Joden vroeg. Het antwoord dat hij daarop kreeg was niet mooi! Ja geliefden, hij werd er heel verdrietig van en begon de Heer te zoeken, hij bad dag en nacht en zette een vasten uit.

Wat diepe indruk op mij gemaakt heeft was zijn buitensporige manier van nederigheid. Hij riep tot God en vroeg om vergiffenis voor alle Israëlieten inclusief zichzelf en zijn familie. Wat een manier van gebed! Een hele mooie les die wij zeker niet mogen missen.

Wat doet het met u wanneer u opmerkt dat geliefden dichtbij Jezus niet kennen, en de brede weg bewandelen waar zij risico lopen de eeuwigheid te missen?

Nemen wij wel de tijd om (zoals Nehemia dat deed) initiatief te nemen en na te gaan hoe het staat met onze geestelijke staat?

  • Ons gebedsleven?
  • Onze honger naar de Heer?
  • Onze gehoorzaamheid aan de Heer?
  • Onze liefde voor de Heer?
  • Onze houding naar anderen toe?
  • Ons manier van spreken?

Wat doet het met u wanneer u opmerkt dat geliefden dichtbij, Jezus niet kennen, en de brede weg bewandelen waar zij risico lopen de eeuwigheid te missen? Wordt u er bedroeft van en drijft het u tot ernstig gebed en vasten? Neemt u initiatief om dit na te gaan? Het zijn zeer ingrijpende vragen die wij niet mogen onderschatten.

Ik bid dat het verhaal van Nehemia u zal aanzetten om anders te kijken naar geliefden dicht bij. Mijn gebed is dat u met heel veel ontferming bewogen mag worden en dag en nacht voor uw naaste op de bres zal staan, zodat de Heer hen mag redden uit de greep van de vijand. Wij moeten met zijn allen meegaan met Jezus!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Mijn uren geef ik aan Jezus

Mijn uren geef ik aan Jezus

Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.De mens is heel apart geschapen en is in staat om heel ver te komen wanneer zij dat wensen. Ga maar eens na welke doorbraken de mens allemaal heeft doorgemaakt op het gebied van de...

read more
Alle vlees is als gras

Alle vlees is als gras

Want: Alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras; het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het woord, dat u als evangelie verkondigd is.Zonde heeft ons zodanig in haar greep dat...

read more
Verkondig het evangelie

Verkondig het evangelie

Maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid.Het evangelie verkondigen kent heel wat uitdagingen. Jezus Christus heeft nadrukkelijk de opdracht gegeven om heen te gaan en discipelen voor Hem...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.