4
(4)

Loading

Lucas 12:15

Hij zeide tot hen: Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit.

Vandaag de dag worden velen gedreven door een onzichtbare macht namelijk: een geest van hebzucht. Hebzucht is niets anders dan: meer willen dan je nodig hebt. Wij moeten ervan doordrongen zijn, dat hebzucht (geestelijk) samen gaat met de volgende gedragingen zoals: kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand (Marc 7:21-22). Zij hebben allen hun oorsprong in de zondige mens.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

In Lucas 12:15-21 lezen we hoe een rijk man plannen maakte voor de toekomst, maar dat de Heer zijn ziel die avond nog opeiste. We zien dus hier dat we goed moeten nadenken over onze prioriteiten. We moeten waakzaam zijn en God bidden om ons hart hiervoor te bewaren. Soms is het ook goed om bij onszelf te rade te gaan wat de oorzaak van al onze acties zijn? Waarom doen we wat we doen? Soms kunnen we zonder dat we erbij stilstaan anderen kwetsen, pijn doen en verdriet bezorgen.

We moeten waakzaam zijn en God bidden om ons hart hiervoor te bewaren.

In vers 15 zegt de Heer: ‘Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit.‘ Jezus waarschuwt ons dus duidelijk om hiervoor te waken met de zinsnede: ziet toe! Geliefden, ons leven hier op aarde is tijdelijk (Psalm 144:4) en te vergelijken met een ademtocht. Laten wij daarom zoveel als mogelijk goed met elkaar leven en Gode eren en aanbidden, met alles wat wij ondernemen.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Behoedt uw tong

Behoedt uw tong

Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom men het spreekwoord "spreken is zilver, zwijgen is goud" gebruikt? Heeft u in het verleden uitspraken gedaan waar u spijt van heeft? Heeft...

read more
Vermaan in de liefde

Vermaan in de liefde

Want ons vermanen komt niet voort uit dwaling, noch uit onzuivere bedoeling; het gaat ook niet met list gepaard. Integendeel, daar God ons waardig heeft gekeurd om ons het evangelie toe te vertrouwen, spreken wij, niet om mensen te behagen, maar Gode, die onze harten...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 4 / 5. Vote count: 4

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.