5
(3)

Loading

Fillipenzen 1:22-24

Indien ik in het vlees blijf leven, betekent dat voor mij werken met vrucht, en wat ik moet kiezen, weet ik niet. Van beide zijden word ik gedrongen: ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste; maar nog in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil.

Paulus was in de gevangenis toen hij door Fillipi in de persoon van Epafroditus werd ondersteund. Omdat Epafroditus ziek werd, stuurde hij hem terug naar huis met de Fillipenzen brief.

In het eerste hoofdstuk (vers 22-24) van deze brief zegt Paulus iets heel bijzonders. Indien ik in het vlees blijf leven, betekent dat voor mij werken met vrucht, en wat ik moet kiezen, weet ik niet. Van beide zijden word ik gedrongen: ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste; maar nog in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil.

Hier op aarde hebben wij twee mogelijkheden, namelijk: of u leeft of u sterft. Paulus wist van Gods belofte, wat de prijs is wanneer hij teruggeroepen wordt, hij wist precies waar hij naar toe zou  gaan! (Lees Openbaring 2:10) Voor hem maakt het niet uit of hij nu leeft of sterft, hij weet een ding: zolang hij hier op aarde is zal hij Jezus verhogen, Hem verkondigen en zoveel mogelijk vrucht dragen.

  1. Als hij sterft is hij bij Jezus
  2. Als hij leeft zal hij werken en vrucht dragen

Wij zien dus dat Paulus niet meer voor zichzelf leefde, maar voor Jezus en zolang hij hier op aarde is, voor zijn medegelovigen. Dit moet ons aan het denken zetten.

Paulus wist van Gods belofte, wat de prijs is wanneer hij teruggeroepen wordt, hij wist precies waar hij naar toe gaat!

Voor wie leeft u vandaag de dag? Leeft u om rijker te worden, leeft u om machtiger en populairder te worden, leeft u om glorie en eer van de mensen op aarde te ontvangen? Weet dat de dingen die u ziet (het vergankelijke) aards is, en u die (helaas) niet kunt meenemen wanneer u teruggeroepen wordt.

Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe inspiraties.

Wat gaat u als antwoord geven als de Here u vraagt: wat heeft u met uw talenten gedaan terwijl u hier op aarde was? Laten wij daarom ons tijd goed besteden terwijl we hier op aarde zijn. Waar kiest u voor en waarin gaat u investeren? Een leven met ‘valse’ blijdschap (zonder Jezus) en vervolgens na uw sterven in eeuwigheid te branden of een leven met Jezus als uw Leidsman en in eeuwigheid met Hem regeren?

Laat niemand u ontmoedigen, doe goed voor elkaar, help elkaar en doe uw uiterste best om dienstbaar te zijn naar elkaar toe.

Laten wij zolang wij hier op aarde zijn, zoveel u dat kunt ons Heer en Heiland eren en geven de prijs die Hem waarlijk toekomt. Dien Hem met een oprecht hart, maak tijd voor Hem en geef Hem de hoogste prioriteit, dan zal uw leven hier op aarde vol vreugde en blijdschap zijn. Deze Paulus was in de gevangenis en toch was hij niet ontmoedigd, maar hij had hoop omdat hij zijn eindbestemming kende. Laat niemand u ontmoedigen, doe goed voor elkaar, help elkaar en doe uw uiterste best om dienstbaar te zijn naar elkaar toe.

Ik eindig met de volgende (retorische) vraag: voor wie leeft u en weet u waar u naar toe gaat? Mijn gebed is dat deze bemoediging u tot zegen mag zijn, en dat u hieruit kracht mag putten.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Lees onze getuigenissen en wordt hierdoor geïnspireerd.

Behoedt uw tong

Behoedt uw tong

Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom men het spreekwoord "spreken is zilver, zwijgen is goud" gebruikt? Heeft u in het verleden uitspraken gedaan waar u spijt van heeft? Heeft...

read more
Vermaan in de liefde

Vermaan in de liefde

Want ons vermanen komt niet voort uit dwaling, noch uit onzuivere bedoeling; het gaat ook niet met list gepaard. Integendeel, daar God ons waardig heeft gekeurd om ons het evangelie toe te vertrouwen, spreken wij, niet om mensen te behagen, maar Gode, die onze harten...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 5 / 5. Vote count: 3

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.